Hopp til innhold

Historisk måling: 50 prosent mer CO₂ i atmosfæren enn førindustriell tid

Vi må flere millioner år tilbake i tid for å finne tilsvarende nivåer av karbondioksid i atmosfæren.

Karbondioksid i atmosfæren

HISTORISK: Karbondioksidnivået i luften i mai har nådd et punkt som man ikke har sett siden jorden på 4 millioner år.

Foto: Jae C. Hong / AP

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Det er 50 prosent mer karbondioksid (CO₂) i atmosfæren enn i førindustriell tid. Det kommer fram i en ny rapport fra amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Gjennom mesteparten av menneskelig eksistens, fram til den industrielle revolusjon på 1800-tallet, var CO₂-nivåene jevnt på 280 ppm.

Mengden CO₂ som ble målt ved Mauna Loa-observatoriet i Hawaii var på sitt høyeste 421 deler per million (ppm) i mai.

– Mennesker endrer klimaet vårt på måter som vår økonomi og vår infrastruktur må tilpasse seg, sier NOAA-administrator Rick Spinrad i en uttalelse.

NOAAs observatorium er det globale referansepunktet for overvåking av atmosfærisk CO₂. Det ligger nesten 3400 meter over havet. Det er uforstyrret av påvirkning fra lokal forurensning eller vegetasjon.

Ikke sett liknende på millioner av år

Mengden karbondioksid er høyere enn nivået i mai 2021 (419 ppm) og mai 2020 (417 ppm).

NOAA sier at karbondioksidnivået i luften i mai har nådd et punkt som man ikke har sett siden jorden var over 3 grader varmere, for over 4 millioner år siden. Da havnivået var 5–25 meter høyere enn det er i dag og det var skog i deler av dagens Arktis.

– Den nådeløse økningen av karbondioksid målt ved Mauna Loa er en sterk påminnelse om at vi må ta akutte, seriøse skritt for å bli en mer klimaklar nasjon, sier Spinrad.

CO₂ i atmosfæren målt i deler per million partikler (ppm)
Kilde:
Gå til NRKs Klimastatus

Kommer til å fortsette å slå rekorder

– Når utslippene er rekordhøye så forventer vi at gjenspeiler seg i atmosfæren, sier Glen Peters. Han er forskningsleder ved Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo.

Han er ikke overrasket over rapporten fra NOAA.

Glen Peters

IKKE OVERRASKET: Forskningsleder ved CICERO, Glen Peters, forteller at når utslippene er rekordhøye så er det forventet at det vil gjenspeile seg i atmosfæren.

Foto: Monica Bjermeland / CICERO

– Dette skjer hvert år, med nye rekorder. Vi kommer til å slå nye rekorder neste år, sier Peters.

Selv ikke pandemiåret 2020, hvor utslippene viste en nedgang på 3,2 prosent fra 2019, har ført til noen reduksjon i nivået av karbondioksid i atmosfæren. Ifølge forskningslederen vil man trenge en betydelig fall i utslipp.

Om vi klarer å flate ut dagens utslipp, slik at de ikke stiger, vil det ifølge Peters, ta ti år før man ser noen endring.

– Nivået vil fortsatt stige, men i en langsommere hastighet.

Om vi hadde hatt samme utslipp som koronaåret 2020, ville tiden blitt kortet ned til fem år.

– Når vi vil se en endring i den trenden, avhenger av hvor raskt vi reduserer utslippene våre, sier Peters.

I en tidligere versjon av artikkelen sto det at jorda var 7 grader varmere for millioner av år siden. Dette var målt i fahrenheit. I celsius er tallet på 3,8 grader.

Les også Fire nye klimarekorder på kloden i fjor

Sermeq isbreen på Grønland smelter

SISTE NYTT

Siste nytt