Hopp til innhold

Forsker: – Terrorfaren i Vesten er selvforskyldt

Det vil bli flere terrorangrep fra militante islamister i Vesten de neste årene. Det tror en av Norges fremste terrorforskere, som mener vestlige land selv må ta noe av skylden for økt terrorfare.

Gravferd for et av ofrene etter terrorangrepe

Terrorens sanne ansikt. Pårørende sørger over et av ofrene i terrorangrepet mot nattklubben Reina i Istanbul 1. januar.

Foto: OZAN KOSE / Afp

– Hadde ikke vestlige land gått inn i Irak, så ville ikke terrorgruppen IS og andre islamistiske terrorgrupper fått så omfattende oppslutningen. Vi har derfor en indirekte skyld i den økte terrorfaren som rammer oss nå, hevder Nikolai Sitter.

Nikolai Sitter

Terrorforsker Nikolai Sitter hevder at vestlige land i stor grad selv må ta noe av skylden for at de rammes av økt terrorfare.

Han er professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI og professor i public policy ved Central European University i Budapest. Sitter har forsket på terrororganisasjoner og hvordan terrorisme kan bekjempes. Terrorforskeren er nå aktuell med boken «Terrorismens historie – attentat og terrorbekjempelse fra Bakunin til IS».

Forventer økning

– Jeg tror vi vil oppleve en økning i antall terrorangrep mot Vest-Europa og USA de neste årene. Det vil være militante islamister som kommer til å stå bak disse angrepene. Særlig er det land som Belgia og Frankrike som sannsynligvis vil oppleve økte trusler fordi velorganiserte terrorgrupper allerede har et lokalt fotfeste, forteller Nikolai Sitter.

Sitter trekker frem Tyskland og Storbritannia som andre utsatte land, men da fra sympatiserende enkeltpersoner som utfører slike angrep på egen hånd uten støtte fra et større nettverk. Det samme gjelder for Norge.

Frykter du terror? Se Urix forklarer.

Frykter du terror? Se Urix forklarer.

– Overdrevet trussel

Selv om forskere forventer flere terrorangrep i Europa og USA de neste årene, mener Stephen David Reicher at folks frykt for terror er overdrevet. Den anerkjente forskeren er professor i politisk psykologi ved University of St. Andrews i Skottland.

Stephen David Reicher

Folks frykt for terror er overdrevet, mener professor Stephen David Reicher.

Foto: NRK

– Når man ser på hvor mange som blir drept i terror i Europa og USA, er tallene svært lave. De som virkelig burde være bekymret, er folk i Midtøsten sier Reicher.

De siste 16 årene har det vært en merkbar økning antall terrordrap, men det er betydelig færre terroraksjoner nå enn på 70 og 80-tallet. Bare en halv prosent av terrordrapene skjer i vestlige land, de skjer først og fremst i krigsområder viser tall NRK har hentet inn fra PRIO og Uppsala universitet. Likevel er terror noe av de vi frykter mest.

– Problemet ligger i at vi har en kultur som stadig forteller oss at vi er i fare. Hver gang man er på en flyplass går man gjennom ulike sikkerhetskontroller som antyder at det fins en fare. Offentlige bygninger er beskyttet av sikkerhetsgjerder og overvåkingskameraer. Vi lever med en fryktkultur, der det er frykt overalt i dagliglivet.

Frykt som politisk maktmiddel

Reicher mener også at politiske ledere nører opp under vår usikkerhet ved å spille på frykt i den politiske diskusjonen. Frykt er blitt et mektig politisk våpen, særlig for de høyrepopulistiske partiene som er på fremmarsj i Europa hevder Reicher.

– De prøver å si at vi trues både symbolsk og konkret. Symbolsk ved at vårt levesett er truet, konkret ved at jobbene våre og sikkerheten vår er truet. Frykten knytter folk sammen og skaper en støttegruppe for denne tankegangen.

EUROPE-FARRIGHT/

Politiske ledere på ytre høyre fløy i Europa spiller aktivt på frykt, mener professor Stephen David Reicher.

Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt