Hopp til innhold

Fant spor av glyfosat i importerte matvarer

Flere importerte matvarer kjøpt i svenske matbutikker inneholder spor av det omstridte ugressmiddelet glyfosat. Det viser nye funn gjort i Sverige. Mattilsynet i Norge mener det ikke er grunn til uro.

Frokostblanding

SVT ønsket derfor å undersøke i hvilken grad glyfosat forekommer i importerte matvarer fordi det i Sverige er det forbudt å sprøyte glyfosat på avlinger i vekstperioden.

Foto: PHILIPPE HUGUEN / Afp

Frokostblandinger, linser og kikerter solgt i svenske butikker inneholder spor av glyfosat.

Det viser SVT Nyheters og testfirmaet Testfakta sin gjennomgang etter analyser utført ved Eurofin Food Laboratory i Lidköping.

Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men også gjenstand for stor debatt grunnet virkestoffet glyfosat.

Årsaken er striden rundt de helsemessige konsekvensene av glyfosat.

Brød

Det norske Mattilsynet har analysert hvete- og rugprøver for glyfosat.

Foto: Frank May, P3472 Frank May / NTB scanpix

Fikk fornyet tillit av EU i fjor

Over en million europeere ønsker at produktet forbys, men EU fornyet i fjor lisensen for salg med fem år etter en lang dragkamp i EU-kommisjonen.

Avgjørelsen er kontroversiell fordi flere aktører hevder glyfosat kan være kreftfremkallende, og også i Sverige har debatten rast.

Vedrørende produktet Roundup har produsenten sagt følgende til NRK:

«Glyfosat er i dag det jordbruksproduktet i verden som er mest evaluert. Grundig forskning over mer enn 40 år viser at glyfosat ikke representerer noen urimelig risiko for brukerne, befolkning eller miljø når det brukes som forutsatt.»

Glyfosat

Aktivister mobiliserte i Brussel i fjor da EU skulle ta stilling til om lisensen for salg av virkestoffet glyfosat skulle forlenges.

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Slik utførte SVT testen

I Sverige er det forbudt å sprøyte glyfosat på avlinger i vekstperioden, men andre land tillater sprøyting like før høsten.

SVT ønsket derfor å undersøke i hvilken grad glyfosat forekommer i importerte matvarer i Sverige.

Eurofin Food Laboratory i Lidköping fikk oppdraget med å utføre testen.

Formålet var å undersøke importerte matvarer som man vet er sprayet med glyfosat, for å se i hvilken grad ugressmiddelet er å spore i maten som selges i svenske butikker.

Frokostblandinger

SVT gjorde et utvalg av de mest kjente og solgte merkene som distribueres i Sverige, og valgte å teste en rekke frokostblandinger fordi det er noe mange mennesker spiser daglig.

Planter som linser og kikerter ble også testet fordi de ofte er sprayet med glyfosat.

Testen avslørte spor av glyfosat i syv av de 15 testede produktene.

Det gjaldt blant annet røde og grønne linser, frokostblandingen Bran flakes, knekkebrød med sesam og kikerter.

I alle tilfeller var nivåene under de tillatte grenseverdiene.

Maten som ble testet dyrkes i Canada, Argentina og forskjellige land i Europa.

Korn

Frokostblandinger ble testet fordi det er noe mange mennesker spiser daglig.

Foto: PHILIPPE HUGUEN / Afp

Ikke overrasket

Den svenske Kemikalieinspektionen er ikke overrasket over resultatet. De mener det skyldes den sjenerøse bruken av glyfosat nær høsten i andre land, noe som altså ikke er tillatt i Sverige.

– Vi oppdager ikke glyfosat i svenske matvarer. På den annen side viser denne undersøkelsen at det er rester i produkter fra andre land, sier Peter Bergkvist, etterforsker ved Kemikalieinspektionen til SVT.

Kemikalieinspektionen er en svensk tilsynsmyndighet under Miljødepartementet. Den er forvaltningsmyndighet for saker som har med helse- og miljørisiko å gjøre.

På spørsmål om det er problematisk å spise matvarer som inneholder spor av glyfosat svarer Peter Bergkvist følgende til SVT:

– Disse restriksjonene har blitt innført for at vi i utgangspunktet skal være forsiktige. Den generelle oppfatningen er at man bør begrense risikoen så langt det er mulig, og unødvendige risikoer bør elimineres. Og slik har vi klart det i Sverige, sier Peter Bergkvist.

Jordbruk

I Sverige er det forbudt å sprøyte glyfosat på avlinger i vekstperioden, men andre land tillater sprøyting like før høsten.

Foto: PHILIPPE HUGUEN / Afp

Ingen grunn til uro

Mattilsynet i Sverige mener at det ikke er noen grunn til bekymring.

– Selv om man har funnet glyfosat i maten, og det er i importerte matvarer, er det ingenting å bekymre seg for som forbruker, sier Annelie Widenfalk til SVT.

Hun er toksikolog ved Mattilsynet i Sverige og påpeker at rester av glyfosat er risikofritt å konsumere så lenge matvarene ikke overskrider de tillatte nivåene.

Berlin

«Jeg vil ha spinat, ikke glyfosat», står det på plakaten til en demonstrant i Berlin 20. januar i år, under en demonstrasjon mot jordbrukspolitikken og bruken av glyfosat i landet.

Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Trygg mat i Norge

Det norske Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt i Norge og det er få funn over grenseverdiene. Dette tilsier at maten er trygg å spise.

– I 2015 og 2016 har hvete- og rugprøver blitt analysert for glyfosat. Det ble ikke påvist glyfosat i disse prøvene, som i hovedsak var norske.

Det opplyser Hanne Marit Gran som er seniorrådgiver i seksjon fremmedstoffer og EØS i Mattilsynet her til lands.

I Norge er det tillatt å sprøyte med glyfosat i gulmoden byggåker. Det forutsetter at hele åkeren er gulmoden og at det går minst 7 dager fra sprøyting til høsting.

Hawai

SVT og Testfakta ønsket å undersøke importerte matvarer for spor av glyfosat.

Foto: Matthew Thayer / Ap

Økning i overskridelser

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler.

I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer til salgs i Norge.

For å sikre at maten som tilbys forbrukerne er helsemessig trygg og at plantevernmidler blir brukt på riktig måte i forhold til miljøet, er det fastsatt grenseverdier for innhold av plantevernmiddelrester.

– Overvåking fra de siste årene viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene, sier Gran.

Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016, påpeker Mattilsynet i rapporten.

Matsikkerhet

Det er få funn av plantevernmidler over de tillatte grenseverdiene i Norge, opplyser Mattilsynet.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Anbefaler svensk eller økologisk mat

Virkestoffet glyfosat er giftig for vannlevende organismer, det forstyrrer økosystemene og eliminerer biologisk mangfold.

I Sverige kan glyfosat brukes på våren før såing og på høsten etter innhøstingen.

I økologisk landbruk er det helt forbudt.

– Hvis du vil unngå glyfosat eller andre plantevernmidler, bør du velge økologisk mat. I dette tilfellet, hvis du vil unngå bare glyfosat, kan du velge svensk mat med god samvittighet, sier Peter Bergkvist til SVT.

SISTE NYTT

Siste nytt