Hopp til innhold

EU godkjenner bruk av omstridt ugressmiddel i fem nye år

Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men over en million europeere ønsker at produktet forbys. Årsaken er striden rundt de helsemessige konsekvensene av virkestoffet glyfosat, som EU i dag ga fornyet tillit.

Demonstrasjon mot glyfosat

«Better safe than sorry!» oppfordrer representanter fra «Stopp Glyfosat koalisjonen» som har ledet oppropet for et forbud mot ugressmiddelet. Kampen har nå havnet på høyeste nivå i EU.

Foto: JOHN THYS / AFP

EU-kommisjonen har i ettermiddag bestemt at det omstridte ugressmiddelet får fornyet lisensen med fem år. Kompromisset er kontroversielt fordi flere aktører hevder Roundup kan være kreftfremkallende.

– Glyfosat har vært brukt her på gården i over 40 år, forteller Edward Ford. Den britiske bonden slår ut med armene og peker på jordet sitt på Childerditch Farms i Essex for å forklare nyhetsbyrået Reuters hvordan ugressmiddelet brukes for å få bukt med uønsket vekst på åkeren.

– Hvis vi mister glyfosat vil matvareprisene øke, advarer Edward Ford.

Edward Ford

Bonden Edward Ford i Brentwood, Storbritannia, frykter for konsekvensene av et glyfosat-forbud i EU.

Foto: MARY TURNER / Reuters

Ford og hans kolleger over hele Europa ventet i dag spent på EUs endelige avgjørelse i striden omkring virkestoffet glyfosat, også kjent under varemerket Roundup, for nå hastet det.

Lisensen til salg av glyfosat i EU er utløpt, men det multinasjonale landbruksselskapet Monsanto fikk tillatelse til å selge produktet frem til 15. desember i år mens saken var til behandling. I ettermiddag valgte EU å forlenge salget, men kun med fem år.

RoundUp

Det multinasjonale landbruksselskapet Monsanto produserer Roundup, som er verdens mest solgte ugressmiddel.

Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Dette strides de lærde om

Årsaken til at den betente glyfosat-striden havnet på EU-kommisjonens bord, er konflikten rundt de helsemessige konsekvensene av sprøytemiddelet.

Debatten skjøt fart i 2015 da Verdens helseorganisasjons (WHO) ekspertgruppe for forebygging og behandling av kreft, IARC, konkluderte med at glyfosat trolig er kreftfremkallende.

FNs matvareorganisasjon og EUs eget organ for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har derimot landet på motsatt konklusjon. De tror ikke at glyfosat forårsaker kreft.

Hvordan skulle EUs medlemsland forholde seg til dette?

Over en million europeere krever forbud

«Følg føre-var-prinsippet!» lød kravet signert over 1.3 millioner europeere. Med massiv mobilisering og en rekke kreative PR-stunt har «Stopp Glyfosat-koalisjonen» vært med på å heve glyfosat-striden til øverste hold i EU. Aktivistene ønsker et forbud mot virkestoffet, mens jordbrukere på tvers av unionen fortviler.

Glyfosat-striden i EU

Aktivister på plass utenfor EU kommisjonen i Brussel i november 2017 med håp om et forbud mot glyfosat.

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

– Vi kan ikke holde produksjonskostnadene på dagens nivå og produsere mat til hensiktsmessige priser uten glyfosat, sier bonden Edward Ford.

Bondelag i ulike EU-land mener et forbud mot glyfosat vil få store konsekvenser for klima, miljø og spesielt kornbondens økonomi.

EØS-avtalen gjør at også Norge er prisgitt EUs avgjørelse.

Stor uenighet i EU

EU-parlamentet vedtok tidligere i høst en resolusjon som oppfordret til gradvis utfasing av stoffet med totalforbud innen 2020, men det var EU-kommisjonen som måtte fatte det endelige vedtaket.

EU-kommisjonen foreslo opprinnelig å fornye godkjenningen med ti år, men fikk ikke bred nok støtte. Et kompromissforslag om fem års forlengelse ble derfor lagt frem i komiteen for planter, dyr og matvarer 9. november, men heller ikke da klarte EUs medlemsland å oppnå tilstrekkelig flertall til å fatte en beslutning.

Da stemte kun 14 medlemsland for kommisjonens forslag om å tillate sprøytemiddelet i fem år til, blant dem Danmark, Sverige, Finland og Storbritannia.

Belgia, Hellas, Frankrike, Italia, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta og Østerrike stemte mot forslaget, mens fem land avsto fra å stemme, blant dem Tyskland.

16 av EUs 28 medlemsland måtte stemme for forslaget for å få det vedtatt, da dette vil innebære et innbyggertall på minst 65 prosent av EUs befolkning.

Glyfosat

Det er virkestoffet glyfosat de lærde strides om og som EU nå må ta stilling til.

Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Tyskland hoppet over på ja-siden i ettermiddagens møte, sammen med 17 andre land, og dermed ble det knapt flertall for å forlenge godkjennelsen. Ni land stemte imot: Belgia, Hellas, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta og Østerrike, mens Portugal var avholdende.

Vedrørende produktet Roundup har produsenten sagt følgende til NRK:

«Glyfosat er i dag det jordbruksproduktet i verden som er mest evaluert. Grundig forskning over mer enn 40 år viser at glyfosat ikke representerer noen urimelig risiko for brukerne, befolkning eller miljø når det brukes som forutsatt.»

Les også:

SISTE NYTT

Siste nytt