Fant ulovlig genmodifisert frukt i butikk

Det er første gang det er funnet genmodifisert fersk frukt i Norge.

Genmodifisert papaya

Mattilsynet har lagt ned forbud mot import og salg av all fersk papaya fra OrientDeli.

Foto: Mattilsynet

Det var under en rutinekontroll av en butikk i Tromsø i februar at Mattilsynet fant den genmodifiserte papayaen.

Den genmodifiserte papayaen var tatt inn som hel, fersk frukt fra Thailand av en importør i Oslo. Frukten ble så videredistribuert til butikker rundt om i landet.

– Det er alvorlig når vi finner genmodifisert mat i norske butikker som er ulovlig å importere og omsette, og som ikke risikovurdert. Ingen genmodifisert papaya er hittil godkjent for bruk eller risikovurdert i Norge eller i EU, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Innfører forbud

Hun opplyser at det er iverksatt tiltak for å stoppe videre import om omsetning av den ulovlige papayaen fra importøren.

Mattilsynet har inntil videre nedlagt forbud mot import og salg av all fersk papaya fra OrientDeli. Importøren pålegges også å bedre sine rutiner for å sikre at framtidige importpartier ikke er genmodifisert.

– Når det gjelder miljørisiko i Norge vil importert papaya ha svært liten evne til å etablere flerårige populasjoner i Norge, og den har heller ikke ville slektninger å krysse seg med i norsk natur. Vi har ingen holdepunkter for at genmodifisert papaya vil utgjør noen risiko for norsk natur, sier Hambro videre.

NRK har vært i kontakt med importøren OrientDeli som ikke kan kommentere saken i dag tirsdag.