Disse byene er mest utsatt for flomkatastrofer i fremtiden

Innen 2060 kommer en milliard mennesker i verden til å bo i byer som er svært utsatt for oversvømmelser på grunn av klimaendringer, ifølge ny rapport.

Oversvømmelser Fort Lauderdale

FLOM I FLORIDA: 30. september var det store oversvømmelser i Fort Lauderdale i Florida på grunn av høyt tidevann. Mange mener det stigende havnivået kommer som følge av klimaendringer. Flere byer i den amerikanske staten har startet opp forebyggende prosjekter som for eksempel å installere pumper og bygge opp murer som skjermer byene fra store vannmengder.

Foto: JOE RAEDLE / Afp

Den raske befolkningsveksten langs verdens kystlinjer kombinert med klimaendringer, gjør at over en milliard mennesker kommer til å bli mer utsatt for flomkatastrofer i 2060.

Kystbyer i Kina, India og USA er på listen over de mest utsatte områdene for oversvømmelser i fremtiden, på grunn av stigende havnivåer og ekstremvær, viser en ny rapport som er utarbeidet av hjelpeorganisasjonen Christian Aid.

BBC er blant mediene som omtaler rapporten. De åtte mest utsatte byene i verden ligger alle i Asia, etterfulgt av Miami i USA som kommer på åttende plass.

I rapporten oppfordrer hjelpeorganisasjonen myndighetene i de utsatte områdene til å iverksette tiltak nå, både for å redusere den globale oppvarmingen og investere i katastrofeforebyggende prosjekter.

– Kolkata, Dakar og andre store kystbyer der havnivået stiger er spesielt utsatt. Flom i disse byene kan føre til store skader, og true innbyggernes liv, sier Alison Doig, forfatter av rapporten, til BBC.

Flom i Kolkhata

Flom i Kolkata i august i fjor etter at Ganges gikk over sine bredder.

Foto: STR / AFP

Fordrevet på grunn av flom

I 2014 levde 54 prosent av verdens befolkning i byer, opp fra 34 prosent i 1960, ifølge rapporten. Kystområdene er de mest utsatte områdene for naturkatastrofer, spesielt i Asia, og det er ofte de fattigste menneskene som bor der.

Rundt år 2060 kommer innbyggere kystbyene til å bli tvunget til å flytte eller finne måter å takle den store vannmengden på, heter det i rapporten.

Som følge av klimaendringene kan regnflommene bli større og komme oftere. Dersom temperaturen stiger med 4 celsius innen år 2100 er det gjennomsnittlige havnivået anslått til å være en meter over det som var gjennomsnittlig nivå mellom 1980 og 1999.

Ifølge rapporten bør det være et mål for alle land å redusere karbonutslippene. Hjelpeorganisasjonen etterlyser også internasjonale samarbeid for å hjelpe land å komme seg på beina igjen etter store stormer og oversvømmelser.

19,2 millioner ble fordrevet på grunn av flom, jordskjelv og andre naturkatastrofer i fjor.

Fem millioner flomutsatt i Bangkok

Det er fem år siden ble Thailand rammet av en storflom etter flere uker med kraftig monsunregn. Ni millioner mennesker ble rammet av flommen, og rundt 500 personer mistet livet.

Bangkok by er lavtliggende og huser rundt 12 millioner mennesker. I 2060 kan over fem millioner av byens innbyggere bli berørt av flom, ifølge rapporten.

20 største byer som er utsatt for flom

By (rangert etter flomutsatte i 2070)

Flomutsatte i 2010

Flomutsatte i 2070

1

Kolkata, India

1.929.000

14.014.000

2

Mumbai, India

2.797.000

11.418.000

3

Dhaka, Bangladesh

844.000

11.135.000

4

Guangzhou, Kina

2.718.000

10.333.000

5

Ho Chi Minh City, Vietnam

1.931.000

9.216.000

6

Shanghai, Kina

2.353.000

5.451.000

7

Bangkok, Thailand

907.000

5.138.000

8

Yangon, Myanmar

510.000

4.965.000

9

Miami, USA

2003

4.795.000

10

Haiphuong, Vietnam

794.000

4.711.000

11

Alexandria, Egypt

1330

4.375.000

12

Tianjin, Kina

956.000

3.790.000

13

Khulna, Bangladesh

441.000

3.641.000

14

Ningbo, Kina

357.000

3.229.000

15

Lagos, Nigeria

357.000

3.229.000

16

Abidjan, Elfenbenskysten

519.000

3.110.000

17

New York City/Newark, USA

1.540.000

2.931.000

18

Chittagong, Bangladesh

255.000

2.866.000

19

Tokyo, Japan

1.110.000

2.521.000

20

Jakarta, Indonesia

513.000

2.248.000

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt