NRK Meny
Normal

Amerikanske forskere: Europa må ikke få panikk

WASHINGTON DC (NRK): Radikaliserte muslimer fra Europa som har reist til Syria og Irak for å kjempe utgjør bare en moderat terrorfare for Vesten. «Det er viktig ikke å få panikk etter det som har skjedd i Paris», mener amerikanske terroreksperter.

Daniel Byman og Jeremy Shapiro mener fremmedkrigere utgjør en trussel for Europa

Terrortrusselen kan bekjempes: Daniel Byman og Jeremy Shapiro mener fremmedkrigere utgjør en trussel for Europa, men at trusselen ikke er større enn at den kan håndteres med de ressursene som finnes.

Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Mens Frankrike skjelver og andre europeiske land er svært urolige for om en ny type terrortrussel har dukket opp, legger den anerkjente tankesmien The Brookings insitution i Washington fram en rapport om fremmedkrigere i Syria og Irak.

– Vi vil se nye terrorangrep i tida framover, men det gjelder å arbeide på riktig måte for å avverge dem. Det har sikkerhetstjenestene i både Europa og USA kapasitet til, mener Daniel Byman som har snakket med eksperter og myndigheter i en rekke europeiske land i arbeidet med rapporten.

Selv om så mange som 3000 unge menn, og noen få kvinner, fra Europa og USA har sluttet seg til IS og andre grupper i Syria og Irak, mener de amerikanske forskerne at det store flertallet av disse ikke utgjør noen stor trussel for Europa.

Brødrene som gjennomførte terrorangrepet mot Charlie Hebdo hadde vært i kontakt med Al Qaida i Jemen. Al Qaida er langt mer fokusert på å trene opp kommende terrorister enn grupper i Syria og Irak, ifølge Daniel Byman.

Fire kategorier

– De som drar til Syria er mest fokusert på krigen der, mener Jeremy Shapiro som deler dem inn i fire kategorier når han skal forklare hvorfor de ikke utgjør en så stor trussel som mange tror.

  1. Mange av dem som har reist har allerede blitt drept i kamper eller selvmordsangrep.
  2. Noen ønsker ikke å reise tilbake til sine europeiske hjemland eller USA.
  3. Noen er desillusjonerte og synes ikke det svarte til forventningene å være fremmedkriger.
  4. Blant resten av dem som kommer hjem igjen kan det være noen som ønsker å gjennomføre aksjoner på europeisk eller amerikansk jord.

– Det er disse det er viktig at myndighetene har kontakt med, men det er blitt langt lettere å holde oversikt over dem enn det var før for eksempel under den forrige Irak-krigen før sosiale medier dukket opp, mener Jeremy Shapiro.

Muslimske miljøer må avradikalisere

Det er fra Europa de aller fleste av de vestlige fremmedkrigerne i Syria og Irak kommer. Bare mellom 100 og 200 skal ha reist fra USA.

Vi har et mindre problem med dette her i landet først og fremst fordi vår muslimske befolkningsgrupper er bedre integrert i samfunnet, mener Shapiro, som peker på at ulike europeiske land møter terrortrusselen på ulike måter.

«Noen, som Storbritannia og Danmark, har forsøkt å lage kampanjer på nettet og andre steder som skal skremme unge muslimer fra å reise. Andre, som Frankrike, har arrestert mange som de mener utgjør en trussel. Atter andre som Belgia har trenger å finne nye måter å arbeide på», ifølge rapporten.

Jeremy Shapiro mener det viktigste som kan skje er at muslimske miljøer i ulike land bidrar både til å hindre radikalisering og rekruttering og hjelper til med å reintegrere dem som kommer hjem igjen.

– Muslimske miljøer ønsker å bidra med dette i de fleste landene vi har sett på. De har mest å tape på at det skapes frykt for muslimer i andre deler av befolkningen, sier Shapiro. Han trekker fram Norge som et eksempel på et slikt land.

– Myndighetene må la disse miljøene gjøre jobben, for de sitter på ekspertisen og har tillit hos de unge, sier han.

I Frankrike er det åpenbare problemer med integreringen av deler av den muslimske befolkningen,

– Men det skyldes ikke krigen i Syria. Dette er problemer Frankrike har hatt lenge, sier Daniel Byman, som peker på at internasjonalt politi og etterretningssamarbeid blir svært viktig framover.

President Obama har ikke minst derfor invitert ledere fra Europa og andre land til et toppmøte om kampen mot voldelig ekstremisme i Det hvite hus i februar.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt