Normal

Advarer EU mot å åpne for ny, helsefarlig sukkertype

En helseskadelig og omstridt amerikansk sukkertype kan gjøre sitt inntog på det europeiske markedet i 2017. Forsøk har vist at sukkeret øker risikoen for fettlever og diabetes.

Christel Schaldemose og HFCS

High Fructose Corn Syrup (maissirup) brukes i USA i både brus og matvarer. Den danske EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose frykter at bruken av det omstridte og helseskadelige søtningsmiddelet skal øke også i Europa, og ønsker at EU-kommisjonen skal se på saken.

Foto: Matt Rourke/Sosdem / Ap

Hittil har bare 4 prosent av sukkeret som er brukt i Europa vært av typen HFCS (fruktoseberiket mais-sirup), men snart kan matvareindustrien ta det fritt i bruk.

Årsaken til at den omstridte sukkertypen HFCS kan bli tatt i bruk her, er at kvotebegrensningene som regulerer sukkermarkedet, utløper 30. september 2017. Dette skjer som en konsekvens av landbruksreformen fra 2013, og om tre år er det dermed fritt fram for næringsmiddelindustrien å ta stoffet i bruk.

Forsøk på rotter har vist at HFCS gir en meget stor risiko for fettlever og diabetes. Stoffet er mer helseskadelig enn vanlig sukker."

Christel Schaldemose, EU-parlamentariker
Christel Schaldemose

Den danske EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose frykter at tallet på diabetikere vil øke dersom EU slipper til den nye sukkertypen.

Foto: Ole Tange (CC BY-SA 3.0)

Sukkertypen er svært utbredt i USA fordi den er billig og enkel å bruke. Søtningsmiddelet er utvunnet av mais, og den lave prisen bunner i at amerikanske bønder blir subsidiert for å dyrke maisen.

I leskedrikker og brus er HFCS mye brukt, og er noe av årsaken til at amerikansk og europeisk cola smaker forskjellig. I Europa er det vanligere å bruke søtningsmidler som Aspartam og Acesulfam-K.

En annen årsak til den utstrakte bruken av maissirupen i USAs matvareindustri, er at den er søtere og enklere å bruke fordi den er flytende og ikke kan krystallisere.

Dette gjør at skandinaviske fedmeforskere frykter at bruken av fruktoseberiket maissirup vil øke også her.

Fedmeforsker advarer mot farlig sukker som er på vei til Europa

EU åpner sitt marked for HFCS i 2017

EU-parlamentariker Christel Schaldemose (sosialdemokrat) fra Danmark har tatt saken opp med EU-kommisjonen, og spurt om de er klar over helsefaren når sukkeret slippes inn på EUs marked.

Hun peker på at frislippet av High Fructose Corn Syrup (HFCS) er konsekvens av dereguleringen av landbruket i EU.

Hittil har det vært streng regulering av sukkerimporten, og kun 4 prosent av sukkeret på EU-markedet har vært HFCS, men den nye landbruksavtalen av 2013 innebærer at kvotebegrensningene på importert sukker opphører 30. september 2017. Om tre år er det fritt fram for matvareindustrien å velge det søtningsstoffet de ønsker.

Risiko for fettlever og diabetes

– Dette vekker bekymring blant danske forskere som forteller at det ved forsøk på rotter har vist seg at HFCS gir en meget stor risiko for fettlever og diabetes. Det er videre kjent at HFCS har ført til en regulær fedmeepidemi i USA, sier hun.

Schaldemose peker på at problemet med HFCS er at det primært består av en særlig farlig fruktose (monosakkarider) som allerede er nedbrutt slik at den går direkte i blodet.

– Dette gjør HFCS mere helseskadelig enn vanlig sukker, påpeker hun.

Schaldemose har stilt spørsmål til EU-kommisjonen om den er klar over advarslene fra forskere, og om et inntog av HFCS er en ønsket konsekvens av avreguleringen.

Hun etterlyser en helsevurdering av den nye sukkertypen fra EFSA, det europeiske mattilsynet, og ber kommisjonen ta et initiativ til å få en slik gjennomgang.

Dersom det er korrekt at HFCS er mer helseskadelig enn annet sukker, håper hun at EU-kommisjonen vil overveie tiltak for å hindre at det sprer seg innen europeisk matvareindustri.

Også norske diabetes-forskere er bekymret for økt bruk av HFCS. Foreløpig er stoffet lite i bruk i Europa, og store norske produsenter sier de ikke bruker det i dag.

Kommunikasjonssjef Bjørn Brennskaug i Orkla Foods, som blant annet eier Toro og Stabburet, sier at de ikke bruker HFCS i sine produkter.

De har foreløpig ikke har tatt stilling til hvordan de nye reglene vil påvirke deres arbeidsmetoder, men opplyser at dette er noe selskapet vurderer fortløpende.

Senterkvinner vil ha forbud

– Fedmeforskerne er svært bekymra over virkningen av HFCS. Det må vi lytte til, sier Beate Marie Dahl Eide som er leder for Senterkvinnene.

HFCS er et helt unødvendig stoff å utsette norske forbrukere for, og som vil koste både samfunnet, helsebudsjettene og den enkelte dyrt i årene som kommer.

Beate Marie Dahl Eide, leder i Senterkvinnene
Beate Marie Dahl Eide

Beate Marie Dahl Eide i Senterkvinnene vil ha forbud mot HFCS i Norge.

Foto: Senterpartiet

Hun mener folk må beskyttes mot unødige helseplager som kan komme ved å tillate dette stoffet i matvarer i Norge, og vil ha et forbud.

– Når forskere setter bruken av dette sukkeret i tett sammenheng med fedmeepidemien i USA, og ikke minst det at flere utvikler diabetes, så må vi sette foten ned og beskytte våre innbyggere mot å få i seg store mengder av disse stoffene, sier Senterkvinne-lederen.

Hun er svært bekymret over at HFCS fra 2017 ikke lenger er kvotebelagt i EU. High Fruktose Corn Syrup brukes mye fordi den er billigere enn rørsukker og sukkerroer, og fordi den har egenskaper som gjør det enkelt å bruke den i matproduksjon, sier hun.

– Enklere og billigere, men desto farligere å slippe fri i vår matproduksjon og i våre matbutikker, sier Eide.

Frykter oversvømmelse av helseskadelig stoff

Hun frykter at et frislipp vil bety at vi vil «oversvømmes av en helseskadelig sukkertype, som vil få alvorlige helsekonsekvenser for oss».

– HFCS er et helt unødvendig stoff å utsette norske forbrukere for. Det vil koste både samfunnet, helsebudsjettene og den enkelte dyrt i årene som kommer, spår Eide.

Senterkvinnene mener norske myndigheter må «snakke i store bokstaver» overfor EU.

– Helsa kommer først. Norge må innføre et forbud og sørge for å være fullstendig fritt for HFCS, sier Beate Marie Dahl Eide.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt