«Gaza-legene» med nødrop til FN

I et brev til FNs generalsekretær ber de norske legene Mads Gilbert og Erik Fosse FN om umiddelbart å evakuere skadde palestinere ut fra Gazastripen, og å få på plass FN-observatører ved sykehusene.

Mads Gilbert og Erik Fosse

Mads Gilbert og Erik Fosse ble verdenskjente under den forrige Gaza-krigen. Også i år har de tatt sin økt på Al Shifa-sykehuset i Gaza by. Nå ber de FN gripe inn for å hjelpe skadde sivile.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Brevet, med overskriften «Akutt forespørsel om å evakuere skadde og for å beskytte palestinske pasienter, sykehus og ambulanser i Gaza», beskriver de som et nødrop til FN.

– Det har vært så mange angrep på sykehus, ambulanser, helsepersonell og pasienter at dette kan ikke fortsette, i humanitetens navn. Så dette er et desperat forsøk på å få beskyttelse, sier Mads Gilbert til NRK.

Gilbert har signert brevet sammen med kollegaene Erik Fosse og Mohammed Abou-Arab.

Fosse og Gilbert ble verdenskjente under den forrige Gaza-krigen, da de i den mest intensive fasen av krigen ble det internasjonale samfunnets rapportører av mangel på medier som slapp inn.

Også under denne krigen har de vært på plass på Al-Shifa-sykehuset, for å hjelpe sine palestinske legekolleger med å håndtere de mange krigsskadde pasientene.

– Vi har sendt en appell til FNs generalsekretær om å iverksette umiddelbar evakuering via en FN-luftbro med helikoptre av hardt skadde og FN-beskyttelse av alle sykehus og primærhelseinstitusjoner og vi ber fritt leide og beskyttelse for alle ambulanser, sier Gilbert.

Punktene i brevet

Legene viser i brevet til de mange, alvorlige rapportene fra ulike FN-organ om den humanitære katastrofen som utarter i Gaza. I tillegg viser de til sine førstehåndsopplevelser i arbeidet som leger ved Al-Shifa sykehuset under flere perioder mens krig har pågått.

Fosse og Gilbert ber FN om å:

  • Umiddelbart sette i gang en redningsaksjon med FN-helikoptre for å redde og evakuere pasienter ved Al-Shifa sykehuset som trenger livsnødvendig behandling utenfor Gaza.
  • Få på plass en FN-tilstedeværelse med kjøretøy og observatører ved alle palestinske sykehus og helsesentre i Gaza for å opprettholde humanitær rett og for å sikre operasjonene som behøves for den store flyktningmassen som har oppstått som følge av krig
  • Sette i gang en trygg humanitær korridor ut og inn av Gaza, for å sikre forsyningene av kritisk tiltrengt medisinsk utstyr, medisiner og engangsutstyr til sykehusene i Gaza som kan sikre behandlingen av det store nummeret av skadde
  • FN-beskyttelse av palestinske ambulanser og ambulansepersonell under deres arbeid med å redde liv for å evakuere skadde sivile ofre for den pågående krigen.

«Vi uttrykker var dypeste bekymring for den pågående og manglende sikkerheten ved og de israelske angrepene på palestinske helsefasiliteter og FNs leirer for den sivile befolkningen i Gaza.

Vi ber om umiddelbar handling vedrørende disse kritiske forholdene, fordi pasienter dør på grunn av manglende sikkerhet, kapasitet og forsyninger i det palestinske helsesystemet.»

Kopi av brevet er også sendt den norske regjeringen, ved utenriksminister Børge Brende.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Leger ved Al-Shifa-sykehuset i Gaza

Legene ved Al Shifa-sykehuset, både de fast ansatte og de internasjonale, har jobbet under intenst press siden krigen startet.

Foto: MARCO LONGARI / Afp

FN i stand til oppdraget

– Vi vet at FN kan bidra og at FN tidligere har etablert en luftbro med hvite FN-helikoptre. Vi vet at de er i stand til og har mandat til å etablere humanitære korridorer, sier Gilbert til NRK.

Mads Gilbert i arbeid på Al Shifa-sykehuset, Gazastripen

Mads Gilbert har bistått på Al Shifa-sykehuset i 17 år. Dette bildet er fra 16. juli i år.

Foto: Khalil Hamra / Ap

– Dette er og et spørsmål om å få kontroll over den ukontrollerte militære aktiviteten som staten Israel bedriver på Gazastripen. Da må man iverksette sanksjoner og si at dette skal vi iverksette. Det er fullt mulig, det er kun et spørsmål om politisk vilje, mener han.

– For hvis det er sånn i denne verden at Israel er unntatt fra alle internasjonale regelverk, inklusive vedtak i FNs sikkerhetsråd og den internasjonale rettsorden, står vi alle overfor et stort problem, fordi det betyr at makt trumfer internasjonal rett og internasjonal humantiærlov.

– Da bør i alle all den norske regjeringen stå opp og si at vi krever at FN sikrer sykehus, pasienter og ambulanser på Gazastripen, sånn at folk kan få nødvendig medisinske behandling, sier Gilbert.

– Hvordan kan eventuelle FN-observatører ved sykehusene avhjelpe situasjonen?

– Observatører kan rapportere direkte til FN-hovedkvarteret i New York. Vi har prøvd etter beste evne å videreformidle de funnene vi gjør. Men jeg er helt sikker på at hvis det var FN-observatører til stede, kunne disse gi en helt annen type informasjon enn det som kommer redigert ut gjennom nyhetsmediene.

– Det er en helt egen kunnskapskilde å stå der når pasientene kommer inn eller når sykehusambulansene bombes. Det må FN få vite om og det må Sikkerhetsrådet få som grunnlag når de skal fatte vedtak, sier Gilbert, som er professor i akuttmedisin.

FN overta Gazastripen?

Flere tar nå til orde for at FN bør få en mer aktiv rolle i Gaza, utover den rollen UNRWA, FNs organisasjon for de palestinske flyktningene, allerede har og har hatt siden 1948.

I dag gikk Israels utenriksminister Avigdor Lieberman ut og sa at han mener at de palestinske selvstyresmaktene og Israel bør overlate kontrollen av Gazastripen til FN. Han viser til Kosovo og Øst-Timor som eksempler på at dette kan la seg gjøre.

– Alle spør hva som skjer etter at militæroperasjonen er over. Dersom Israel vinner over Hamas, er det få muligheter. Internasjonal kontroll av Gaza i FNs regi bør vurderes, sier Israels utenriksminister Lieberman til den israelske avisa Haaretz.

Galskapen må stanse

I går sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon at «galskapen må stanse», etter at den tredje FN-skolen på 10 dager var blitt utsatt for israelsk bombardement.

Skolene brukes som tilfluktsrom av sivile palestinere som har flyktet fra boligområder som bombes, men også tilfluktsrommene er blitt angrepet med titall døde og hundrevis skadde som resultat.

– Angrepet er en kriminell handling og moralsk krenkelse, sa FN-sjefen i en uttalelse.

SISTE NYTT

Siste nytt