Hopp til innhold

– Overgangsrådet avgjør Libyas fremtid

Tirsdag kom meldingen om at Norge anser Det nasjonale overgangsrådet som den legitime myndighet i Libya. – De neste ukene vil vise om libyere med våpen i hendene vil gjøre det samme, sier Fafo-forsker Kjetil Selvik.

Mahmoud Jibril og Mustafa Abdel-Jalil

Det nasjonale overgangsrådets sammensetning er «nesten litt parodisk», sier Fafo-forsker.

Foto: AFP/Reuters

Mandag ble det kjent at både Egypt og Den arabiske liga har anerkjent Det nasjonale overgangsrådet som den legitime myndighet i Libya, slik blant andre USA og Storbritannia har gjort tidligere.

I går ble det varslet at Norge på sin side skulle ha en grundig gjennomgang av dette spørsmålet.

– Vi anerkjenner ikke regjeringer som kommer og går, vi anerkjenner stater. Vi vil samordne oss med andre land i forhold til hvordan vi skal forholde oss, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK mandag.

Tirsdag kom beskjeden om at Norge nå anser Det nasjonale overgangsrådet som den legitime myndighet i Libya.

Støre

Norge og Jonas Gahr Støre anser Det nasjonale overgangsrådet som den legitime myndigheten i Libya.

Foto: SCANPIX

– Nesten litt parodisk

Det nasjonale overgangsrådet i Libya er basert i Benghazi og ble opprettet 26. februar i år. Deres rolle i tiden fremover blir å legge til rette for at det skal kunne gjennomføres valg.

Overgangsrådet, eller National Transitional Council, ledes av Mustafa Abdel Jalil og Mahmoud Jibril.

Jibril sa i en uttalelse tirsdag at Libyas «overgang begynner umiddelbart».

– Dette er det nye Libya, der alle libyere jobber sammen som brødre, hånd i hånd, for å sørge for nasjonens sikkerhet, og likhet og rettferdighet for alle, sa Jibril på en pressekonferanse, bare timer etter at opprørerne inntok Gaddafis tilhodssted.

Video Intervju med opprørere

Opprørerne heiser flaggene etter å ha inntatt Gaddafis tilholdssted.

– Vi må være gjennomsiktige foran hele verden. Nå må vi konsentrere oss om å bygge og å lege sårene våre, sier Jibril.

Jalil var justisminister for Gaddafis regjering for opptøyene startet, men hoppet av regimet 21. februar i år, da det ble brukt vold mot demonstrantene.

Kjetil Selvik er forsker ved den samfunnsvitenskapelige forskningsstiftelsen Fafo.

Han mener de kommende ukene vil vise om Det nasjonale overgangsrådet vil få støtte av folket i Libya, og på den måten sørge for en viss stabilitet i landet.

– De kommende dagene og ukene vil vise om de med våpen i hånd vil anerkjenne overgangsrådet. Det er ikke de som sitter der som har kjempet denne krigen, sier Selvik.

Uvanlig sammensetning

Selvik påpeker at sammensetningen av overgangsrådet, som består av 33 personer, er gjort på en ganske annen måte enn det man er vant til her hjemme.

Video Intervju med KJetil Selvik om Jemen

Fafo-forsker Kjetil Solvik sier de kommende dagene og ukene vil bli avgjørende for å se om folket i Libya vil anerkjenne overgangsrådet.

Foto: Nyhetsspiller

– Rådet er ganske ukjent, bortsett fra de mest kjente navnene Mahmoud Jibril og Mustafa Abdel Jalil. De er valgt ut slik at de på en måte skal representere hele Libya og ulike deler av samfunnet. Man har noen som kan jus, noen som kan politikk, noen som kan økonomi, og som har kunnskap om det militære.

I tillegg har rådet én representant for unge mennesker, én for politiske fanger og av de 13 navnene som har blitt offentliggjort så langt - én for kvinner.

– Det er spesielt, de har blant annet med en gutt som er mye yngre enn de andre, en ung aktivist, som ble arrestert i en av de første demonstrasjonene i Benghazi. Han skal representere de unge, sier Selvik, som tror sammensetningen av rådet vil endres en del i tiden fremover.

– Man får litt intrykk at av de har tenkt «man tager vad man haver». Dette er ikke representanter som er valgt av folket, de er ikke politisk representative slik vi tenker oss det. Det virker som det har blitt valgt på en ad hoc-måte, det er nesten litt parodisk, sier Selvik, som påpeker at det vil være en utvidet versjon av rådet som vil skal sørge for sikkerheten i landet.

– Potensielt sprengstoff

Som nevnt blir Det nasjonale overgangsrådets hovedoppgave å sørge for at det kan gjennomføres valg i Libya.

– Nå kommer det til å bli en prossess der den endelige gruppen skal velges ut. Men er det for eksempel Jalil som skal bestemme hvem som får innpass? Vil opprørsstyrkene kreve innflytelse? Visse stemmer kommer ikke til å ha innflytelse, det er potensielt sprengstoff i en slik prosess, sier Selvik.

Han tror det vil være en fordel hvis rådet allerede har bestemt seg for hvem de resterende medlemmene er, slik de selv hevder, men sier at det også da vil kunne komme reaksjoner.

– I land som Egypt og Tunisia slipper man denne problematikken, fordi man har hæren som tar kontrollen. Det har man ikke i Libya, sier Selvik.

Han har ikke tro på Jalil som en ny leder i landet.

– Teoretisk sett kan han bli det, men jeg vet ikke om han fremstår som en kandidat til å bli president om et år. Han er ikke karismatisk, han er mer en administrator. Og han har jo også vært Gaddafis justisminister, påpeker Selvik.

Selvik tror Norge anerkjenner overgangsrådet av en enkel grunn.

– Jeg tror Norge egentlig forholder seg til den som har makten. Det har vært press fra overgangsrådet om å anerkjenne lenge, men vi har en lang historie med det å anerkjenne de som har suverentitet. Men det betyr ikke at man anerkjenner deres politikk eller holdninger, mener Selvik.

Stammefolk og frivillige

Selvik presiserer at det er forskjell på Det nasjonale overgangsrådet, og opprørerne som har kjempet krigen mot Gaddafi.

– Når det gjelder dem som har kjempet denne krigen er det snakk om veldig mange frivillige fra hele landet, som har sluttet seg til etter hvert som byer og steder har blitt friggjort, sier Selvik.

Mange har stilt spørsmål ved opprørshærens stabilitet, blant annet fordi en rekke ulike stammegrupper fra hele Libya er representert.

– Det er veldig mange med stammetilhørighet som har tatt til våpen, sier Solvik, som ikke tror det vil være med på å øke de indre motsetningene.

– Det er ikke nødvendigvis slik at det er stammetilhørigheten som definerer tilhørighet, sier Selvik.

Får over en milliard dollar

Det nasjonale overgangsrådet kommer til å få en stor jobb med å samle et land som har vært preget av indre uroligheter og konflikt.

I den forbindelse kan det hjelpe at USA nå sier at de vil frigi minst én millliard dollar i fryste midler til overgangsrådet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tirsdag ble det kjent at overgangsrådet kommer til å be Frankrike, Italia, Storbritannia, Tyrkia og Qatar om midler til å få økonomien, som har vært paralysert etter seks måneder med krig, på fote igjen.

USAs utenriksminister Hillary Clinton og FNs generalsekretær snakket mandag sammen om hvordan man skal hjelpe Libya med nødhjelp, sikkerhetsassistanse og hjelp til å skrive ny grunnlov, dersom man blir bedt om det.

Selvik sier til NRK at det blir helt essensielt for Libya å skrive en ny grunnlov, men at det er viktig at det ikke må virke som USA eller FN presser seg på i den prosessen.

– Det er viktig at slik bistand kommer etter ønske fra Libya, hvis ikke vil det være med på å ta vekk legitimiteten, sier Selvik.

– Vil følge nøye med

Til NRK begrunner Støre Norges holdning med at Gaddafis regime kontrollerer stadig mindre av Libya.

– Det et er på bakgrunn av at Gaddafi-regimet kontrollerer stadig mindre av Libya, om noe, og at dette regimets dager snart er talte.

Støre sier at Norge har forholdt seg til opprørernes overgangsråd de siste månedene.

– Vi mener nå det er riktig å si det på denne måten: Norge anerkjenner ikke regjeringer, men stater, men sier nå at vi anser at dette rådet under omstendighetene er den legitime myndigheten i Libya, sier Støre.

Han legger ikke skjul på at det ligger forpliktelser for opprørerne i det å bli ansett som en legitim myndighet.

– Dette er også et klart signal til rådet om at det må ta ansvar som en slik myndighet, og at det har forpliktelser som det internasjonale samfunnet vil følge nøye med på, sier Støre.

– Regimets dager er talte

«Situasjonen i Libya har i løpet av de siste par dagene vært i rask endring. Gaddafi og hans regime kontrollerer en stadig mindre del av landet og det er naturlig å trekke konsekvensene av at regimets dager snart er talte», heter det i pressemeldingen fra Utenriksdepartementet.

– Vi må se fremover. Så snart situasjonen i Libya tillater det er det viktig å få etablert en bred og samlende overgangsregjering som kan styre landet gjennom den kommende overgangsfasen, sier utenriksministeren.

– Vi vil meddele overgangsrådet den norske holdningen i løpet av dagen og videreføre drøftelser om hvordan Norge konkret kan støtte opp om den videre utviklingen i Libya, sier Støre.

Det nasjonale overgangsrådet er anerkjent som Libyas legitime regjering av 47 land per tirsdag kveld. I tillegg har flere andre land, samt FN, uformelle relasjoner med rådet.

SISTE NYTT

Siste nytt