NRK Meny
Normal

– Luftforurensningen stiger i et alarmerende tempo

Over 80 prosent av verdens byboere puster inn usunn luft. Hvert år dør sju millioner mennesker for tidlig på grunn av forurensning.

80 prosent av dem som bor i by puster i for dårlig luft.

KORT OPPSUMMERT: Se video. FOTO: NTB/Reuters

  • Luftforurensningen i verden har økt med åtte prosent de fem siste årene.
  • Dårlig luftkvalitet øker risikoen for livstruende sykdommer.
  • Oslos luftkvalitet over WHOs anbefalte grense.

Milliarder av mennesker puster inn farlig luft, skriver avisen The Guardian.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har undersøkt luftkvaliteten i over 3000 byer i 103 land. 98 prosent av byene i lav- og mellominntektsland har luft som ikke oppfyller organisasjonens standarder, mens i rikere land har 56 prosent av byene dårlig luftkvalitet.

– Vi har en folkehelsekrise i mange land. Luftforurensningen fortsetter å stige i et urovekkende tempo, sier doktor Maria Neira, leder for WHOs avdeling for folkehelse og miljø.

Dårlig luftkvalitet øker risikoen for lungekreft, hjerneslag og astma.

– Det koster med forurensning

Maria Neira, direktør for offentlig helse

Maria Neira, lederen for WHOs avdeling for folkehelse og miljø.

Foto: Salvatore Di Nolfi / Ap

Neira sier luftforurensningen er en av de største utfordringene vi står overfor globalt, med kolossale framtidige kostnader for samfunnet.

– Derfor må vi øke bevisstheten rundt problemet. Landene må ta skritt for å overvåke luftkvaliteten og iverksette tiltak. Dette kan redusere den svært negative innvirkningen på helsen til folk, sier hun.

Flere byer i blant annet Kina og India er langt over luftforurensningsgrensen som WHO anbefaler og er på listen over de 30 mest forurensede byene.

– Disse landene må gjøre massive tiltak, sier Neira.

Globalt har luftforurensning økt med åtte prosent de siste fem årene, ifølge WHO.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Forurensning Beijing

Ifølge WHO er 80 prosent av innbyggere i verdens byer plaget av forurenset luft. Her i Beijing i 2015.

Foto: Mark Schiefelbein / Ap

Oslo over anbefalt grense

For å si noe om hvor forurenset luft er, må man se på konsentrasjonen av svevestøv. WHO har satt grensen på hendholdsvis 10 og 20 mikrogram. Oslo ligger over begge nivåene.

I Norges hovedstad er årsgjennomsnittet 11 mikrogram med PM 2,5-partikler per kubikkmeter luft. PM 2,5-partikler er svevestøv som er mindre enn 2,5 mikrometer i diameter.

For de større, og litt mindre skadelige PM10-partiklene er tilsvarende tall 22 mikrogram per kubikkmeter luft.

De grovere partiklene, altså PM10-partiklene, kommer fra støv fra biler, vei og vind, sot fra åpen ild og delvis brent karbon fra forberenning av fossilt brensel som kull, olje og ved. Partiklene er små nok til å kunne inhaleres dypt inn i lungene.

PM2,5-partiklene kan bare sees i mikroskop. Disse er små nok til å komme inn i blodet fra lungene. Partiklene er dødeligere enn PM10-partiklene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mexico forurensning

En syklist i Mexico by har tatt på seg maske for å beskytte seg mot luftforurensing. Ifølge WHO er 80 prosent av innbyggere i verdens byer plaget av forurenset luft

Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

Verdens mest forurensede byer

De mest forurensede byene i verden er ifølge The Guardian Onitsha i Nigeria og Zabol i øst-Iran.

Onitsha er en raskt voksende by sørøst i Nigeria. Der er det registrert nivåer av nesten 600 mikrogram per kubikkmeter PM10ere, rundt 20 ganger WHOs anbefalte nivå.

De største byene i Midtøsten, Sørøst-Asia og det vestlige Stillehavet er sterkt berørt av forurensning med nivåer på fem til ti ganger høyere enn WHOs anbefalte grense.

Viktige afrikanske byer som Lagos i Nigeria er ikke på listen på grunn av mangel på tilgang til data om luftkvaliteten, understreker WHO.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt