Hopp til innhold

109 nobelprisvinnere krever stans i Greenpeace-kampanje

109 nobelprisvinnere mener miljøorganisasjonen Greenpeace og dens motstand mot genmodifisert mat står i veien for at tusenvis av menneskeliv i utviklingsland kan reddes.

To personer planter Golden Rice i et laboratorium på Filippinene

«GYLDEN RIS»: Arbeidere ved et laboratorium på Filippinene planter Golden Rice, ris som er genmanipulert til å produsere mer vitamin A. Å åpne opp for Golden Rice mener en rekke nobelprisvinnerne kunne ha reddet tusenvis av menneskeliv i utviklingsland.

Foto: Erik de Castro / Reuters / Reuters

«Hvor mange fattige folk i verden må dø før vi anser dette som en forbrytelse mot menneskeheten?,» heter det i et opprop mot Greenpeace.

Edvard Moser holder sitt nobelforedrag i Stockholm

NORSK UNDERSKRIFT: Norske Edvard Moser, nobelprisvinner i medisin i 2014, er blant dem som har skrevet under på oppropet mot Greenpeace.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / NTB scanpix

109 nobelprisvinnere har signert oppropet, hvor de ber miljøorganisasjonen stanse sin motstand mot genmodifiserte organismer (GMO), skriver Washington Post.

De fleste er nobelprisvinnere i kjemi, fysikk og medisin, deriblant norske Edvard og May-Britt Moser.

– Kort sagt er mitt standpunkt at motstanden mot GMO er irrasjonell og ikke basert på vitenskapelig fundert kunnskap, sier Edvard Moser til Nationen.

Nobelprisvinnerne ber Greenpeace oppgi motstanden mot GMO generelt, og mot Golden Rice spesielt, ris som er genmanipulert til å produsere mer vitamin A.

Mener GMO kan redde liv

I oppropet påpekes det at mangelen på A-vitamin kan forårsake blindhet og barnedød i utviklingsland.

«Greenpeace har stått i spissen for motstanden mot Golden Rice, som potensielt kan redusere eller eliminere mange av dødsfallene og sykdomstilfellene forårsaket av A-vitaminmangel, som rammer mange av de fattigste i Afrika og Sørøst-Asia»

– Vi er forskere og forstår vitenskapens logikk. Det Greenpeace driver med, er skadelig og anti-vitenskapelig, sier Richard Roberts til Washington Post.

Roberts, nobelprisvinner i medisin i 1993, er initiativtaker til oppropet. Han har lenge ment at folk i utviklingsland dør på grunn av motstanden mot genteknologien.

Greenpeace Norge: – Vet for lite om konsekvensene

Truls Gulowsen - Leder i Greenpeace Norge

– VET IKKE NOK: – Vi er redde for at omfattende genmanipulering skal føre til spredning av uønskede genetiske egenskaper til det naturlige miljøet, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge, reagerer på den sterke ordbruken i oppropet og mener man vet for lite om konsekvensene ved dyrking av GMO til at Greenpeace vil legge bort motstanden.

– Vi er veldig skeptiske til all dyrking av genmodifiserte organismer i områder der de genmanipulerte frøene kan spre seg til det naturlige miljøet, fordi man ikke vet konsekvensene av det. Føre var-prinsippet ligger til grunn for hele vår GMO-motstand, sier Gulowsen til NRK.

Han tror heller ikke Golden Rice er den livreddende løsningen GMO-tilhengerne mener den er.

– Vi tror dessverre ikke at vitamintilsetting i ris er løsningen på en matvarekrise, noe som heller ikke er bevist i tilfellet Golden Rice, sier Gulowsen.

– Streng risikovurdering

Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg

STØTTER OPPROPET: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg mener genmodifiserte planter er trygge ettersom man har en grundig risikovurdering av dem.

Foto: Jon Hagen / NRK

Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, professor i plantevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mener det er omfattende risikovurderinger ved genmodifisering.

– Dem som jobber innenfor området, mener genteknologien ikke har noen større iboende fare enn annen foredlingsteknologi. Noen vil si at genmodifiserte planter er tryggere enn ikke-genmodifiserte planter fordi man har en grundigere og strengere risikovurdering av dem, sier hun.

– Nobelprisvinnerne ønsker at man skal lytte til vitenskapen. Det er underlig at man har tillit til vitenskapen angående for eksempel medisinsk behandling, men når det gjelder landbruket, virker det som man har en større skepsis til den.

SISTE NYTT

Siste nytt