Hopp til innhold

Vindkraftaksjonister satte seg i terrenget og hindret utbygging

Hogsten kan ikke fortsette før aksjonister har flyttet seg fra et avsperret område. Nå er det opp til politiet om arbeidet med å få satt opp 31 vindturbiner i Flatanger kan fortsette.

Aksjon vindkraft Flatanger

Aksjonister nektet å flytte seg fra et avsperret område. Sperrebånd er satt opp fordi hogsten de neste to til tre dagene skal foregå like ved en høyspentlinje. Det er livsfarlig å være i området om trær faller på denne linja.

Foto: Eivind Aabakken

Motstanden mot vindkraft er stor flere steder i Trøndelag.

I forrige uke trakk kommunestyret på Frøya en dispensasjon til å sette opp 14 vindturbiner i kommunen, etter massiv motstand.

Mandag stanset et 50-talls aksjonister arbeidet med et nytt vindkraftverk på Sørmarkfjellet i Flatanger.

Aksjonistgruppa «Nei til vindturbiner i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet» har ikke tenkt å gi seg.

– Jeg skal være her. De må fjerne meg med makt om de skal få meg vekk herfra, sier Ole Martin Dahle.

Ole Martin Dahle er en av vindkraftaksjonistene som hindre arbeidet med Sørmarkfjellet

Ole Martin Dahle er en av vindkraftaksjonistene som stanset arbeidet med Sørmarkfjellet vindkraftverk, ved å gå forbi sperringer og være i terrenget.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Avbrøt hogst

Et firma hugger skog i området, i forbindelse med bygginga av en vei til vindkraftverket. Hogsten skal foregå like ved ei høyspentlinje i området. 30 meter i begge retninger er derfor sperret av.

Fungerende beredskapsleder i NTE Nett, Johan Hernes, sier det ikke er trygt for firmaet å fortsette hogsten før folk har forlatt det avsperrede området.

Det er livsfarlig å være i nærheten hvis et tre havner på høyspentlinja.

– Folk går innenfor sperringene, og da kan det ikke gjøres noe. Dette handler om liv og helse, sier Hernes.

NTE Nett eier høyspentlinja og har derfor kun ansvaret for sikkerheten i området.

Aksjonister Flatanger

Et 50-talls aksjonister forhindret mandag anleggsarbeidet der det skal bygges en 8,7 kilometer lang veg til et nytt vindkraftverk.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Venter på beskjed fra politiet

Hernes sier hogsten først kan starte når alle aksjonistene er utenfor sperringen.

De venter nå på beskjed fra politiet.

– Politiets ledelse må ta stilling til dette, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt. Han sier politiet har satt ned en egen stab som nå vurderer situasjonen.

Sørmarkfjellet vindpark skal produsere strøm til 30.000 husholdninger når anlegget etter planen står ferdig i slutten av 2021.

Det var 5. april at TrønderEnergi og Stadtwerke München fikk endelig klarsignal for å sette i gang anleggsarbeidet.

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi sier til NRK at det er «beklagelig at aksjonister hindrer anleggsarbeidet»:

– TrønderEnergi kommer derfor til å ta kontakt med politiet, for å sikre at videre arbeid kan skje på en forsvarlig måte.

Gode vindforhold

– Norge har gode vindressurser. Bare noen få områder i Europa gir bedre forhold for vindkraft, sier kommunikasjonssjef Michael Solic fra Stadtwerke München.

Han har merket seg at det er sterk motstand mot å bygge vindturbiner både på Frøya og Flatanger.

– Stadtwerke München forstår situasjonen til lokalbefolkningen. Vi er imidlertid overbevist om at et sterkt flertall i Norge støtter grønn energi og vindkraft.

Aksjon vindkraft Flatanger

Politiet var på stedet mandag. Nå vurderer ledelsen i politiet situasjonen etter at NTE Nett har gitt beskjed om at arbeidet ikke kan gjenopptas før aksjonister har flyttet seg fra et avsperret område.

Foto: Eivind Aabakken