NRK Meny
Normal

Vindkraft gir tryggere vei: – En lettelse

Vindkraftutbyggingen på Fosen fører trolig til at veien mellom Årnes og Stokksund i Åfjord blir rassikret flere år tidligere enn planlagt.

Fylkesvei 723 i Sør-Trøndelag

Strekningen Årnes - Stokkøya i Åfjord skal få en formidabel opprustning. Det er lokalbefolkningen lettet over.

Foto: Ole Petter Klepp / NRk

Det er gigantutbyggingen av vindkraft på Fosen som setter fart i veiplanene.

Den gamle veien er smal og svingete, og uegnet når store turbiner og andre enorme installasjoner skal fraktes inn til området som skal bygges ut med vindkraft.

Veiskilt på fylkesvei 723 i Sør-Trøndelag.

Mange av dem som ferdes langs fylkesvei 723 i Åfjord føler seg utrygge på grunn av rasfare og smale veier.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Høye og bratte fjellsider som stuper rett ned i veibanen, gjør også at fylkesvei 723 er svært rasutsatt.

Glede og lettelse

Atle Olsen

Atle Olsen er glad for at veien skal utbedres og sikres mot ras.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

– På enkelte strekninger kikker jeg ofte opp i fjellsida for å se om det skulle komme noe ned mot veien, sier Atle Olsen.

Han er én av dem som smiler bredt når han hører at det skal gjøres noe med fylkesvei 723.

I dag ble kjent at fylkespolitikerne vil forskuttere 240 millioner kroner til rassikring av veien. Statkraft, kommune, fylke og stat planlegger å dele regninga. Håpet er at en ny vei blir ferdig i løpet av få år.

Vogntog på veien mellom Åfjord og Stokkøya

Med vindkraftutbygging blir det langt mer trafikk på veiene i Åfjord. Det krever store utbedringer.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

– Godt samspill

Olsen ser frem til å ferdes langs en tryggere vei.

– Det vil bety mye både når vi kjører selv, og når vi sender ungene våre på trening og andre aktiviteter. Dette er rett og slett godt nytt for alle som ferdes langs denne veien, sier han.

– Dette er jo et godt eksempel på at vi samspiller godt når våre og Statkraft sine behov faller sammen, sier fylkestingspolitiker Karin Bjørkhaug (Krf), som leder komiteen for infrastruktur i Sør-Trøndelag.

Avtalen er ikke undertegnet ennå, men avtaleforslaget med Statskraft er i sluttfasen. Det blir lagt fram for fylkesutvalget så snart det er godkjent av begge parter.