Hopp til innhold

Vil slakte ned 2000 villrein - unødvendig, mener forsker

Myndighetene vil slakte ned 2000 villrein på Nordfjella etter funn av skrantesyka tidligere i år. Ketil Skogen, forsker ved NINA synes det er dramatisk å skyte ned en hel villreinstamme.

Villrein

Drastisk men nødvendig tiltak mener mattilsynet om den planlagte nedslaktinga av villreinen på Nordfjella. Bildet er fra villrein.no.

Foto: www.villrein.no/Arne Nyaas

– Det virker panikkartet å gå til et slikt skritt. Det er et uttrykk for et ekstremt kontrollbehov som preger naturforvaltningen på veldig mange måter. Dyrene opphører å være ville dyr, fordi de er så kontrollerte, sier Ketil Skogen, rovdyrforsker, sosiolog og seniorforsker på Norsk institutt for naturforskning

Mattilsynet har merket seg kritikken mot slaktingen, men forholder seg til rapporten fra vitenskapskomiteen for matsikkerhet. Konklusjonen deres er at skrantesyka bør stoppes,

– Vi er ikke sikre på om vi lykkes. Og vi vet at noen mener vi handler for raskt og inngripende. Vi vil ha friske hjortedyrstammer i framtiden, sier veterinær Julie Enebo Grimstad hos Mattilsynet.

Skrantesyke

En radiomerka villrein i Nordfjella, et fjellområde nær Hardangervidda, ble funnet i mars i fjor og undersøkt. Dermed ble skrantesyka fastslått, og etter tre nye funn har myndighetene bestemt at villreinstammen på 2000 dyr skal jaktes ned.

– I en natur hvor også rovdyr som ulv,bjørn og jerv får leve ville slike dyr blitt jaktet ut tidlig. sier Skogen.

Skrantesjuk villrein undersøkt hjå Veterinærinstituttet

Skrantesyk villrein ble undersøkt på Veterinærinstituttet i juni.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Skulle visst mer

Ifølge Skogen kjenner ikke forskningen til årsaken til smitten av Skrantesyke. Den kan komme fra sau med skrapesyke, den kan komme fra andre hjortedyr, og den kan oppstå som en mutasjon av såkalte prioner i hjernen på villreinen selv.

Olav Strand, også ved NINA., forsker på villreinstammen i Norfjella, og har vært med på utredningen som bestemte nedslaktingen. Han erkjenner at de er usikre på smitteveier.

– Vi skulle ha visst mer om smitteveiene. Men den kunnskapen vi har tilsier at dette må gå fort og vi må ta det alvorlig, sier Strand.

Kan ikke vente

Ifølge Mattilsynet kan de ikke vente.

– Selv om det er dramatisk er det nødvendig, sier Enebo Grimstad ho Mattilsynet.

Noe Skogen er uenig i.

– Når usikkerheten er så stor og tiltaket er så drastisk så må man spørre seg om det hadde vært mer hensiktsmessig å vente, sier Skogen