Vil ha krafttak mot ungdomsfylla

4 av 5 voldssaker i Nord-Trøndelag i fjor innbefattet rusede personer. Nå vil politimesteren heve debutalderen på alkohol for å få ned voldsstatistikken.

Ungdomsfyll

– Den trønderske kulturen som sier at det er OK å begynne å drikke ved konfirmasjonsalder er ikke heldig, sier operasjonsleder ved Nord-Trøndelag politidistrikt, Sivert Rannem.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

I Nord-Trøndelag er mer enn halvparten av politiets oppdrag i helgene relatert til fyll.

I tidsrommet 21.00–06.00 natt til lørdag og søndag er hele 77 prosent av oppdragene alkoholrelaterte.

Nå vil politiet skjerpe innsatsen mot ungdom og alkohol, blant annet ved å innføre bekymringssamtaler.

– Fylla har skylda

– Hvorfor skal politiet plages med dette? Det er ganske krevende å forholde seg til bemanningsmessig. Jo mer ressurser vi må styre mot slike saker, jo mer går det utover andre saker resten av uka, sier politimester Trond Prytz.

Et tema også i Gjørv-kommisjonens rapport var gapet mellom oppdragsmengde og bemanning i helgene.

– Det enkleste svaret er å sette inn mer politi. Men det beste for samfunnet er at vi klarer å få ned oppdragsmengden, og minsker gapet på den måten i stedet, sier operasjonsleder Sivert Rannem.

– Da må vi ta tak i den tingen som er årsaken til dette gapet, nemlig alkoholen. Fylla har skylda.

Politimester Trond Pritz

– Kanskje kan vi få det nordtrønderske samfunnet med på en samtale om at vi ikke kan ha det slik? spør politimester Trond Prytz.

Foto: Silje Kolaas / NRK

– Foreldrene er viktigst

Politiet i Nord-Trøndelag har et strategisk mål om å heve debutalderen for alkohol med ett år, fra 14,5 år til 15,5 år.

– Dette målet når vi ikke alene. Hele det nordtrønderske samfunnet må være med, sier Rannem.

Og aller viktigst er foreldrene.

– Påtreffer vi beruset ungdom tar vi kontakt med foreldrene, saken blir loggført og vi følger opp med en bekymringssamtale.

Politiet håper dette tiltaket skaper diskusjoner rundt middagsbordene i fylket.

– Den trønderske kulturen som sier at det er OK å begynne å drikke ved konfirmasjonsalder er ikke heldig, sier Rannem.

Har fylkeskommunen på laget

Politiets mål om mindre alkoholbruk blant ungdom gjenspeiles også i fylkeskommunens oppvekstprogram og i Helse Midt-Norge.

– Vi må ta tak. Det nytter ikke å stoppe folks bruk av alkohol, men vi må gjøre noe overfor unge folk, og vi må begynne tidlig, sier politimesteren.

Han forteller at mange kommuner tar det på alvor og setter i gang foreldremøter og lager forebyggendeprogram. Denne trenden vil politiet være med å underbygge.

– Vi må holde flaska unna 13-14-åringer.