NRK Meny
Normal

Vil ha dugnad for å få flere flyktninger i hus

Flere flyktninger enn noen gang venter på et sted å bo i norske kommuner. Nå vil regjeringa ha en dugnad for å få bosatt flere flyktninger.

Flyktninger venter på beskjed

Flyktninger på mottaket i Steinkjer kommer hit for å få vite om de har fått et sted å bo.

Foto: Mette Moslet Kjesbu/NRK

Mer enn 5000 flyktninger, som har fått oppholdstillatelse i Norge, venter fortsatt i asylmottak.

Hver dag venter de spent på beskjed om hvilken kommune de kan flytte til og når dette kan skje.

Enkelte må vente lenge før de får svar.

Brev til kommunene

Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen har mandag sendt et brev til alle landets kommuner.

I brevet ber de om at kommunene bosetter det antallet flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber om.

– I dag venter det 920 barn på asylmottak rundt omkring i landet, og det er uholdbart. Hvis disse barna skal slippe å leve i usikkerhet må de få være i et lokalmiljø og få gå i barnehage og på skole som andre barn, sier inkluderingsminister Solveig Horne i brevet.

– Nå er det behov for at enda flere kommuner tar ansvar og stiller opp til felles dugnad for å hjelpe. Og det er behov for å øke bosettingen ytterligere, først og fremst ved at den enkelte kommune sier ja til å bosette flyktninger, sier inkluderingsminister Solveig Horne.

Flyktninger venter på asylmottak

Flyktninger venter på å bli bosatt på mottaket i Steinkjer.

Foto: Mette Moslet Kjesbu/NRK

Det meste bedre enn mottak

Mange kommuner viser til at det kan være vanskelig å skaffe nok boliger.

– Vi har forståelse for at dette kan være en utfordring enkelte steder, men vil samtidig understreke at det meste er bedre enn livet flyktningene kom fra, og bedre enn situasjonen på mottak. Vi oppfordrer kommunene til å se en gang til på mulighetene til å finne boligløsninger, sier Horne.

I statsbudsjettet for 2014 får kommunene mer for å bosette flyktninger.

– Integreringstilskuddet blir økt i statsbudsjettet for 2014 slik at statens satser nå er på et høyere nivå enn noen gang. Vi håper dette også bidrar til at enda flere kommuner melder seg til denne dugnaden og tilbyr bosetting. Vi håper også at kommuner, som har sagt ja til et lavere antall enn anmodningen fra IMDi, kan vurdere dette på nytt i sitt første kommunestyremøte, sier Horne.

Mange tusen flyktninger bor på asylmottak. Se NRK Midtnytt 25. januar i år.

Flyktninger venter på mange mottak. Se sak i NRK Midtnytt.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25