Vil gjøre samfunnet bedre sikret mot terror

NTNU skal forske mer på samfunnssikkerhet med spesiell vekt på fysisk sikring.
Justisdepartementet gir åtte millioner kroner til et nytt professorat, og målet er å gjøre samfunnet mindre utsatt for terrorangrep

Terrorsikring glass NTNU

Her testes det hvor godt et sikkerhetsvindu tåler en bombe på størrelsen med den som smalt utenfor regjeringskvartalet 22. juli i 2011.

NRK besøker kjelleren til NTNU i Trondheim. Her skal forskerne i de neste fem årene finne bedre måter å sikre samfunnet mot terror.

– Nå simulerer vi et sikkerhetsvindu utsatt for eksplosjonslast, som typisk kunne vært en bilbombe på 30 meters avstand. Det forteller førsteamanuensis ved NTNU, Vegard Aune.

Inne i røret skal glasset utsettes for samme trykk som fra bomba som gikk av ved regjeringskvartalet. Det hele blir filmet av et kamera som tar 37.000 bilder i sekundet.

Materialer for bedre sikring

Thor Kleppen Sættem, statssekretær Justisdepartementet (H)

Thor Kleppen Sættem

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Samfunnet sikres på mange forskjellige måter som Norges paradegate Karl Johan. Slik sikring er en del av det store bildet, men det nye professoratet i Trondheim skal først og fremst forske på materialer som igjen kan brukes til bedre sikring.

– Det som er spennende, er å prøve å se hvordan vi som samfunn kan bruke forskningen inn i alt det arbeidet vi gjør for sikkerhet. Enten det er regjeringskvartalet, Karl Johan eller noe annet, sier statssekretær ved justis og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem.

Også forskerne ved NTNU tror pengene vil bidra til mer kunnskap om hvilke materialer som gir bedre sikring.

– Vi ønsker det skal være koselig å gå i byen. Hvis man er så uheldig at uhellet er ute, er det viktig å vite hvordan vi skal utnytte materialer så de kan ta opp de voldsomme påkjenningene som kommer og som beskytter mennesker og kritisk infrastruktur, sier Aune ved NTNU.

Blomsterkasser skal terrorsikre Karl Johan

Karl Johan ble i fjor sikret med blomsterpotter.

Foto: Anders Fehn / NRK