NRK Meny
Normal

Videoovervåker laksen

Forskerne har funnet en ny måte å holde styr på laksen. Nå filmer de hver minste bevegelse.

Stordalselva

Illustrasjonsbilde

Foto: May Hamnes

Laksen i Moelva i Fosnes kommune blir videoovervåket i et nytt forskningsprosjekt.

Ved å filme hver eneste fisk som svømmer forbi, håper forskere å finne ut hvordan det står til med laksebestanden i vassdraget.

Anders Lamberg drifter systemet, og sier metoden er ideell for å finne det riktige tallet på laks.

- Hovedmålet av prosjektet er å se hvor stor andel som blir fisket opp. Skal man ha levedyktige bestander i mange år framover, må man vite hvor mye man kan ta ut.

Skal undersøke alle nøye

Videoovervåking av laksen i Moelva er ment for å få en oversikt over hvor store fiskekvoter man kan gi uten at det skader bestanden. Resultatene kommer til høsten, og da vil forskerne gå gjennom hver enkelt laks som har vist seg på filmen.

- Vi har flere folk som går gjennom hvert eneste individ.

- De ser om det er han eller hun, hvor store de er, hvilken art det er, om de har skader fra lakselus osv. Det er faktisk den eneste gode måten å overvåke et laksevassdrag.

Leder av Firma Albert Collett, Trygve Ebbing, mener det å finne ut hvor sterk bestanden er, er viktig, og at dette er en god måte å gjøre det på.

- Det er veldig vanskelig å være sikker på at det du tar ut av elva gir et riktig bilde av det som finnes i elva. Og det er jo det vi som skal forvalte elva er opptatt av.