Bøtelegger kommuner for barnevern-svikt

Riksadvokaten har bøtelagt fire kommuner i Midtre Namdal fordi barnevernstjenesten har forsømt behandlingen av saker som
omfatter omtrent 100 barn.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har bøtelagt fire kommune i Nord-Trøndelag for å svikte barnevernsbarn.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Det var i april 2013 Fylkesmannen anmeldte Midtre Namdal samkommune. Dette skjedde på bakgrunn av opplysninger og funn under tilsyn med barnevernstjenestens henleggelsespraksis.

Foretakstraff

– Riksadvokaten vurderer denne saken slik at samkommunen ikke har gitt barna den behandlingen de har krav på. Det er grunnen til at vi reagerer med en foretaksstraff, sier førstestatsadvokat Anne Grøstad ved Riksadvokatens kontor til NRK.

Fylkesmannen gjennomgikk rapporter fra 2008 fram til 2013, og avdekket tallet på 149 ulovlige henlagte barnevernssaker. I alt 106 barn ble rammet av et sviktende barnevern.

Saken ble først henlagt av statsadvokaten, men Riksadvokaten har nå omgjort henleggelsen etter klage fra Statens helsetilsyn.

– Blir ikke forelegget vedtatt, vil saken bringes inn for retten, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i en pressemelding.

Midtre Namdal samkommune, som omfatter Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid, er ilagt foretaksstraff i form av et forelegg på 75.000 kroner for grov uforstand i tjenesten.

– Vi tar Riksadvokatens avgjørelse til orientering og vil vurdere denne på fredag, sier ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum, til NRK.

LES: Vil straffe dårlig barnevern

Bakgrunnen er at barnevernet fra 2009 til 2012 forsømte saker som omfattet om lag 100 barn.

Første gang i Norge

Ifølge Riksadvokaten er dette første gang kommuner får bot for forsømmelser fra barnevernets side.

– Så vidt vi vet er det første gang at en kommune i Norge blir får forelegg for fordømmelser i barnevernstjenestenes behandling av saker, sier Grøstad.

– Det betyr at denne saken er prinsipielt viktig?

Steinar Lyngstad

Ordføreren i Namdalseid Steinar Lyngstad tar foretaksstraffen til etterretning.

Foto: Privat

– Det har også noe av meningen i denne saken, og sende et signal i til kommunene om at det er viktig at barnevernstjenestene får tilstrekkelige ressurser til at de kan utføre de viktige oppgavene de er pålagt å gjøre etter lovverket, sier Grøstad.

Aksepterer straffen

Ordfører i Namdalseid kommune, Steinar Lyngstad fikk vite om avgjørelsen på onsdag.

– Jeg tar til etterretning og aksepterer at samkommunen har blitt ilagt foretaksstraff, sier Lyngstad til Trønder-Avisa.

Fylkesmannen fornøyd

Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier til NTB at de er svært tilfreds med at Riksadvokaten nå har stadfestet at samkommunen har begått tjenesteforsømmelse og uforstand i tjenesten.

– Dette handler om rettssikkerheten for noen av de aller svakeste i samfunnet. Det skal ikke være noen tvil om at de barna som har det vanskeligst, er et ansvar som kommunene ikke kan løpe fra, sier Stene til NTB.

Samtidig berømmer han Midtre Namdal for å ha styrket barnevernstjenesten de siste årene.

– De har gjort en formidabel innsats etter at dette ble avdekket. De har forstått sitt ansvar og har virkelig tatt tak i tjenesten for å rette opp manglene vi avdekket, sier Stene til nyhetsbyrået.