Hopp til innhold

149 barnevernssaker ulovlig henlagt

De siste fem årene har 149 saker i barnevernet i Midtre Namdal samkommune blitt ulovlig henlagt. Voldsutsatte barn fikk ikke hjelpen de trengte, innrømmer kommunal leder.

Barnevern

149 saker er ulovlig henlagt i barnevernet i Midtre Namdal samkommune de siste fem årene. (illustrasjonsfoto)

Foto: Alexandre MARCHI /NCY / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

Erik Stene

Velferdsdirektør hos Fylkesmannen, Erik Stene, ser alvorlig på barnevernet sine feil. Han er glad fikk bekyringsmelding om et slett barnevern.

Foto: Knut Reitan / NRK Trøndelag

Det var Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som avdekket en formidabel svikt innenfor barnevernet i Midtre Namdal.

Det hele startet etter en bekymringsmelding fra barnevernet i Levanger tilbake til sommeren 2012.

Mang barn rammet

Fylkesmannen har gjennomgått rapporter fra 2008 fram til dags dato, og har avdekket tallet på 149 ulovlige henlagte barnevernssaker. I alt 106 barn er rammet av et sviktende barnevern. Det skriver Namdalsavisa som var de første til å omtale saken i media.

Flere av barna som er omtalt i disse rapportene skal ha blitt utsatt for både vold og annen grov omsorgssvikt. Likevel valgte barnevernet i Midtre Namdal å henlegge flere saker.

Så foreldre bli banket opp

– Vi fikk en bekymringsmelding om at barnevernet i Midtre Namdal henla saker ulovlig. Begrunnelsen fra barnevernet var at saker som var gamlere enn seks måneder ble henlagt, selv om rapportene var alvorlig. Vi er veldig glad for at vi fikk kjennskap om dette, sier velferdsdirektør hos Fylkesmannen, Erik Stene.

Tilsynet viser at en stor andel saker som er rapportert inn til barnevernet i Midtre Namdal er henlagt.

– Vi har gått inn spesifikt i noen av sakene som er henlagt og har funnet bekymringsmeldinger fra barn som beskriver fryktelig vold i hjemmet. En gutt har sett en av sine foreldre bli banket opp hver dag, og dette er ikke gjort noe med. Dette er bare en av mange saker som har blitt henlagt de siste fem årene.

– Minnene vil aldri forsvinne

– Når ungene har det slik, er det uakseptabelt og ulovlig at man har oversett dette i så mange saker. Det er rett og slett uholdbart, sier han.

Erik Stene synes det er tungt å tenke på hva barna har gjennomgått i det man kan kalle en totalsvikt i barnevernet.

– Selv om sakene forsvinner, vil minnene disse barna har aldri forsvinne.

(saken fortsetter under bildet)

Barneleker

106 barn er rammet av de henlagte sakene i barnevernet. Mange fikk aldri hjelpen de trengte. (illustrasjonsfoto)

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Mange får aldri hjelp

Noen av rapportene som går tilbake til 2008, vil aldri bli gjort noe med grunnet alder. Når barn er over 18 år, er det ikke barnevernet sitt ansvar lenger.

– Noen har gått glipp av hjelpen de burde ha hatt, sier nyansatt administrerende sjef i Midtre Namdal Samkommune, Lars-Erik Moxness.

Han beskriver en ukultur i barnevernet i Midtre Namdal som det må gjøres noe med.

– Vi har hatt en praksis som har vært for streng og for mange saker har blitt skjøvet til side. Hva som ligger bak vet jeg ikke, men her har vi ikke fulgt boka.

Må jobbe med arbeidskulturen

Noen av barna som rapporterte fikk aldri hjelpen de trengte som mest. I mange tilfeller er mangel på ressurser det første det blir klaget på. Moxness mener derimot at det er noe annet som må tas tak i før man begynner å mase om mer penger.

– Man må finne ut hva som har gått galt og finne ut hva vi skal gjøre videre. Det er ikke utelukkende penger som avgjør om barnevernet svikter eller ikke. Først må vi jobbe med kulturen på arbeidsplassen.

– Tilsynet avdekker at vi har systematisk gjennomgående feil. Det er alvorlig og det må vi rette opp.