Vasket for hardt

Den 350 år gamle altertavla i Oppdal kirke må restaureres for millioner av kroner etter hardhendt vasking gjennom flere år.

Oppdal kirke
Foto: Tore Samuelsen

Også kirkebygget må gjennom en stor restaurering, både utvendig og innvendig, det viser en rapport fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning.

Det er konservator Jon Brænne ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning som slår fast at Oppdal kirke er overmoden for restaurering både ute og inne.

- Omfattende

Brænne skriver at skadene på altertavla fra ca 1650 er så store at restaureringsarbeidet blir både omfattende og kostbart, skriver avisa Opp.

- Den dominerende skadeårsaken er utvilsomt en hardhendt rengjøring av tavlen. Dette har framfor alt ført til sterk slitasje, ofte ned til grunningen og treverket i de limfargemalte partiene. Oljemalingen og forgyllingen er også strekt preget av den hardhendte rengjøringen, heter det i rapporten.

- Utvisket

- På Paulusfiguren er halvparten av gullet gått tapt, skriver Brænne.

Han peker også på at malingen og den forgylte teksten på Mosesfigurenes tavler er halvt utvisket.

- Denne rapporten er den beste vi noen gang har hatt på kirka, sier Johan Jensen, kommunens representant i Kirkelig Fellesråd til avisa Opp.

Må søke om penger

Rapporten har kostet kommunen 400.000 kroner.

Kommunen har gitt en garanti på 11 millioner kroner som skal gå til utvendig restaurering av kirka.

Det er neppe nok til de omfattende skadene innomhus. Jon Brænne forelår i sin rapport at kommunen må søke Riksantikvaren om penger til å sette i stand prekestolen og altertavla, som er de to store klenodiene i Oppdal kirke, skriver avisa Opp.

Da altertavla i Vår Frue kirke nylig ble restaurert, kostet det alene omlag tre millioner kroner.