Hopp til innhold

Pilotprosjekt hylles av Enova: – Noe av det viktigste som kan gjøres

Kraftfôrfabrikken blir en av de første i verden til å ta i bruk teknologien som skal minske klimagassutslippet – og redusere strømforbruket drastisk.

Ann Merethe Lysø Sommerseth, og Michael Bantle

MINSKER UTSLIPPET OG REDUSERER STRØMFORBRUKET: Felleskjøpet Agri tar i bruk ny innovativ teknologi som minsker klimagassutslippet vesentlig, samt reduserer strømforbruket i kraftfôrfabrikken på Skansen i Trondheim med opptil 75 prosent. På bildet ser du Ann Merethe Lysø Sommerseth, Gustav Unsgård og Michael Bantle.

Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

I Felleskjøpet har vi et overordnet mål om å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Da er det helt naturlig og ikke minst på tide at vi er handlekraftige, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet Agri.

Ved fabrikken på Skansen i Trondheim blir de nå en av de første i verden til å benytte «dampproduserende varmepumpeteknologi».

40 millioner

Her produseres fôr til gris og fjørfe i form av pellets. To av de fire produksjonslinjene skal vil mer energieffektive.

Pilotprosjektet skal vare i over to år, og koster omtrent 40 millioner kroner.

Pellets, Felleskjøpet Skansen

Ved fabrikken på Skansen, som ble bygd på 50-tallet, lages det fôr til gris og fjørfe i form av pellets.

Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

– Dette skal gi oss en betydelig besparelse på energikostnader. Samtidig som det er vårt bidrag til at bonden og landbruket skal nå klimaløftene.

Det sier industrisjef Gustav Unsgård i Felleskjøpet Agri – et konsern som har over 4000 ansatte.

Han forteller at varmepumpeteknologien gir mulighet for å utnytte spillvarmen og gjenbruke den i fabrikken.

Helt konkret er det snakk om en installasjon på 20 tonn. Den skal erstatte elektrisk oppvarming.

Temperaturen kommer opp i 150 grader. Med andre ord er det noe helt annet enn varmepumpene vi er kjent med fra hjemmet.

Les også Flytter til Midtøsten om de ikke får strøm

Torfinn Krogstad, Arvid Inge Sørvik og Kristian Landaas

Et kinderegg

Teknologien blir levert av nye Ohmia Industry et heleid datterselskap av Trønderenergi.

Ifølge Enova er det å gjenbruke spillvarmen noe av det viktigste som kan gjøres for å effektivisere energiforbruket.

– Her tar de tak i noe som vi har vært opptatt av i hele Enovas eksistens – nemlig spillvarme og overskuddsenergi fra industrien. Det er det viktigste tiltaket vi kan se, og det som er raskest å gjøre noe med, sier seniorrådgiver Marit Sandbakk.

Ann Merethe Lysø Sommerseth og Marit Sandbakk

Ann Merethe Lysø Sommerseth i Ohmia Industry og Marit Sandbakk i Enova.

Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

Enova har støttet prosjektet med 9,2 millioner kroner.

Sandbakk beskriver samarbeidet mellom Ohmia industry og Felleskjøpet som et kinderegg.

Teknologien utnytter energien og frigir strøm og det utvikles nye forretningsmodeller som senker terskelen for industrien til å ta grep.

Og ikke minst bidrar det også til at prosessindustrien kan redusere sitt klimaavtrykk betraktelig, sier hun.

Fyres for kråka

Ann Merethe Lysø Sommerseth er daglig leder i Ohmia industry. Hun ser et stort potensial i å levere denne type teknologi.

Ønsket er å skape lønnsom drift – og gå inn i industrien både i Norge og i Europa framover.

Industrien, som her med Felleskjøpet i front, har et stort ønske om å bidra til å løse verdens klimautfordringer. Ved hjelp av våre løsninger kan bedriftene redusere eget klimaavtrykk og strømforbruk vesentlig.

Ann Merethe Lysø Sommerseth, og Michael Bantle

Ann Merethe Lysø Sommerseth, Gustav Unsgård og Michael Bantle med fôrpellets laget på Skansen i Trondheim.

Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

Hun beskriver det som at det nå blir slutt på å fyre for kråka.

– Det er veldig mye spillvarme i industrien, sier hun, og påpeker at alle har de samme behovene for å redusere klimafotavtrykket.

– Men enkelte fabrikker går på olje og gass – og det er der du virkelig kan redusere.

Les også Byggjer milliard-kraftverk under E6 – inngrepet blir ikkje vist for folk

Nedre Fiskumfoss

Flere fabrikker

På Skansen i Trondheim skal de spare opptil 75 prosent av energien og effekten de bruker.

– Jeg håper at dette blir et kjempeprosjekt som vi kan spre rundt omkring i de øvrige kraftfôrfabrikkene våre, sier industrisjef Gustav Unsgård.

Blir det videreført vil det bidra til nullutslipp i produksjonen deres. Samtidig vil det kunne spare opp mot 30 gigawattimer i året.

Til sammenlikning er 1 gigawattime nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus.

Skissen forklarer varmepumpeteknologien.
Foto: TrønderEnergi