NRK Meny
Normal

Vant gårdsstrid i Stjørdal

Landbruksdepartementet overkjører Statens landbruksforvaltning, gården Ulstad Vestre blir ikke frigjort for odel.

I 2006 ble Gården Ulstad Vestre i Stjørdal ble solgt til en nabo og gårdbruker. Kort tid etter salget satte Anne Karin Husbyn fram et krav om å få overta gården på odel. Det var hennes mor som solgte gården uten hennes viten. Hun fikk støtte både av kommunen og fylkeslandbruksstyret. Men Statens landbruksforvaltning sa nei.

Les: Jordbruksstrid i Stjørdal

Nå griper landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inn, departementet har avgjort at gården ikke blir frigjort for odel. Det melder Nationen.

- Dersom det blir etablert en praksis som går ut på å odelsfrigjøre eiendommer som dette vil det kunne medføre en uheldig undergraving av odelsretten, sier Lars Peder Brekk til avisa.

Han har også merket seg at Stjørdal kommune og fylkeslandbruksstyret har ment at eiendommen ikke burde frigjøres fra odel.

- Jeg legger også vekt på de lokale vurderingene i saken, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til Nationen.

Gården Ulstad Vestre består av 127 dekar dyrka mark og 1600 dekar produktiv barskog.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.