Vannreserve-anlegget i Melhus åpnet

Fredag åpnet det omstridte vannreserve-anlegget i Melhus, etter flere års bygging. Ikke alle setter pris på at anlegget nå offisielt er ferdigstilt.

Vannverk åpnet

Med en skål i nytappa vann, ble det nye anlegget i Melhus åpnet, av ordførerne Gunnar Krogstad og Rita Ottervik.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Innsjøen Benna har i mange år vært drikkevannskilde for innbyggerne i Melhus. Etter ti års planlegging og byggevirksomhet, er innsjøen nå koblet sammen med Jonsvatnet i Trondheim. De to vannene blir reservekilder for hverandre.

Kostbart og omstridt prosjekt

Det omstridte prosjektet kostet til sammen 680 millioner kroner. Trondheims ordfører Rita Ottervik, mener det er vel anvendte penger.

Det nye vannverksbygget ved Benna

Det nye vannverksbygget ved Benna.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg er veldig glad for at de to kommunene har funnet sammen for å sikre vannforsyning til begge kommuner. Det er avgjørende viktig, og det kreves fra befolkninga at vi har rent og trygt vann, også til industrien. At vi har funnet felles løsninger gagner oss, og det blir rimeligere for begge kommunene.

Men ikke alle er enige med Ottervik. For å unngå forurensing av innsjøen ble det innført strengere regler for ferdsel og bruk, noe som berører gårdsbruk, hus og hytter i området.

Under fredagens offisielle åpning var flere på plass for å vise sin misnøye ved å snu ryggen til både Trondheims ordfører og Melhus-ordfører Gunnar Krogstad.

Med ryggen til

Noen av innbyggerne snudde ryggen til politikerne, for å vise sin misnøye med strengere regelverk som følge av prosjektet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg har registrert at det er mange som er misfornøyde med dette, og det er sikkert naturlig når man føler at sin eiendom blir berørt. Hvis noen er dårlig behandlet, så må vi ta lærdom av det og gjøre det bedre neste gang, sier Krogstad.

Les: Trenger ikke strengere regler

Det nye reservedrikkevannsanlegget for Trondheim er åpnet i Melhus. Men reglene for hva som er tillatt ved innsjøen, har forandret livet for flere.

Det nye reservedrikkevannsanlegget for Trondheim er åpnet i Melhus. Men reglene for hva som er tillatt ved innsjøen, har forandret livet for flere.

Erkjenner misnøye

Det ble ingen enighet med berørte grunneiere i løpet av byggeperioden. I oktober starter skjønnsrettssaken om økonomisk erstatning til 169 eiendommer. Styreleder i MeTroVann, Anne Kristine Misund, erkjenner at grunneierne ikke er fornøyde.

– Vi vet at grunneierne ikke er fornøyde. Sånn er det bare, og det respekterer vi. Men dette er et nødvendig tiltak for å sikre vannforsyning for flere enn 200.000 innbyggere, sykehus, skoler, barnehager og næringsvirksomhet. Det vil ha negative konsekvenser for de berørte, men samfunnet vil forhåpentlig gjøre det godt igjen. Det er hva skjønnsretten nå skal avgjøre, sier Misund.

Skjønnsrettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett om tre uker. Skjønnet omfatter 169 eiendommer, nærmere bestemt fem gårdsbruk og 21 hytter.