Vaksinerte kommunale sjefer

Mens mange gravide, barn og kronisk syke fortsatt ikke er vaksinert mot svineinfluensa har rådmannens ledergruppe i Melhus fått vaksinen.

- I og med at vi har ansvar for pleie og omsorg, barnehager og skole er det viktig at vi har nøkkelpersoner som kan holde hjulene i gang, sier rådmann i Melhus Roy Jevard til NRK.

Vaksinerte 20 ledere

Av de 1000 vaksinedosene kommunen fikk denne uka gikk 20 til kommunale ledere.

Rådmannen mener han har tolket retningslinjene fra Folkehelseinstituttet riktig. Men han kan ikke vise hvor det står at blant annet tekniske sjefer, aktivitetsledere, rektorer og barnehagestyrere skal prioriteres nå.

- Det er vanskelig å forholde seg til den informasjonen som kommer sentralt, for den varierer nesten fra dag til dag, sier Roy Jevard.


- Følger ikke retningslinjene

- Det er i hvert fall helt mot de retningslinjene vi har laget for dette. Det sier direktør ved Folkehelseinstituttet Geir Stene–Larsen om vaksineringa av kommunale ledere i Melhus.

- Vi ønsker at denne vaksinen først skal komme til de som av medisinske grunner trenger den mest, sier Stene-Larsen til NRK.

Prioriterer risikogruppene

Ingen andre kommuner i Trøndelag har tolket regelverket slik Melhus har gjort. Det viser en ringerunde NRK gjorde fredag.

I nabokommunen Trondheim har det aldri vært diskutert at man skal vaksinere kommunale ledere nå.

- De er ikke prioritert hos oss. I neste runde prioriterer vi familier og nærkontakter til de som er i risikogrupper, samt helsepersonell som jobber med syke og eldre slik at vi er i stand til å følge opp dem, sier Helge Garåsen, kommuneoverlege i Trondheim.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Folkehelsa håper det ikke blir så mange egne, kommunale tolkninger av hvem som bør vaksineres først.

- På en måte er det illojalt å snike i køen. Etter hvert skal alle få vaksine, dette dreier kun om hvem som skal få den først, sier Geir Stene–Larsen, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.