Utforkjøring Melhus

Utforkjøring med bil ved Skjetnan gård. Nødetater rykker ut. Personbil og en fører som er våken, tilsynelatende uskadd, melder politiet på Twitter.