Uerfarne leger på akutten

Fire av fem leger ved akuttmottaket på norske sykehus er turnusleger.

Akuttmottak

På landsbasis vil det i fire av fem tilfeller ikke være en autorisert lege, men en turnuskandidat, som møter pasienten på akuttmottaket.

Foto: NRK

De aller fleste pasienter som kommer inn på akuttmottaket blir møtt av uerfarne turnusleger.

En kartlegging gjort av overleger ved St. Olavs Hospital i Trondheim, viser at fire av fem leger som tar imot pasienter ved landets akuttmottak er turnusleger.

Akuttsykepleier Siv Brevik

Akuttsykepleier ved St. Olavs Hospital, Siv Brevik.

Foto: NRK
Pasientombud Knut Fredrik Thorne

Pasientombud Knut Fredrik Thorne mener dagens situasjon kan gå ut over pasientsikkerheten.

Foto: NRK
Eli Aunøien Hegg

Seksjonsleder ved akuttavdelingen på St. Olavs Hospital, Eli Aunøien Hegg.

Foto: NRK

Flere akuttsykepleiere er bekymret for at situasjonen og mangelen på erfaring går ut over effektiviteten ved mottakene.

– Min erfaring er at de ofte bruker lang tid på å undersøke pasienten, sier akuttsykepleier ved St. Olavs Hospital, Siv Brevik.

Frustrerte sykepleiere

Den landsomfattende undersøkelsen er blitt omtalt i fagbladet Dagens Medisin.

– Jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at vi til tider er litt frustrerte. Det betyr at andre pasienter må vente lengre enn vi ønsker, sier Brevik.

Seksjonsleder ved akuttavdelingen på St. Olav, Eli Aunøien Hegg skulle ønske at det var flere erfarne leger i akuttmottaket.

– Her får pasienten sin første vurdering. Det gjør noe med flyten ved akuttmottaket.

Vanskelig å spørre om hjelp

På alle akuttmottak skal det være en bakvakt, altså en mer erfaren lege, som kan kontaktes ved behov.

– Legene, som turnuslegene skal konferere med, er ikke alltid like tilgjengelige, sier Brevik.

Ifølge Hegg finnes det også turnuskandidater som av ulike årsaker kvier seg for å kontakte disse bakvaktene

– For noen er det vanskeligere å be om hjelp og en vurdering. Terskelen for å ringe bakvakta er kanskje større.

– Risiko for at pasientene lider

Ifølge Pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne, er det mange turnusleger som kvier seg for å be om hjelp. Han mener dette gjør norske akuttmottak dårligere.

– Det er risiko for at pasientene lider her. Det vi gjør feil er jo at turnuskandidatene blir gående alene med et altfor stort ansvar. Et ansvar som de ikke er i stand til å takle, sier Thorne.

Pasientombudet frykter at det kan gå alvorlig galt.

– Når de blir stående alene og ikke har erfarne leger å henvende seg til når vanskelige spørsmål oppstår, så er det klart at dette er en helt uakseptabel ordning. Dette må det gjøres noe med, sier Thorne.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Akuttmottak

Minutter kan være avgjørende for pasientene som kommer til akuttmottaket.

Foto: NRK

– En viktig læringsarena

Leder i Yngre legers forening, Johan Torgersen, synes det er bra at turnuskandidatene får erfaring i akuttmottak. Men han understreker at de må kunne innse når de trenger hjelp.

– Akuttmottaket er en veldig viktig læringsarena for unge ferske leger. Jeg håper inderlig at de er flinke til rådføre seg med erfarne kolleger.

Torgersen sier at alle må kontakte personer med høyere kompetanse dersom man møter sin kompetansegrense.

– Det må ikke være en terskel for å ta kontakt med en bakvakt eller en mer erfaren lege.