Må i fengsel etter trakassering på Facebook

48-åringen fra Orkdal la blant annet ut krenkende videoer av politifolk og ansatte ved Trondheim tinghus på nettet.

Trondheim tinghus

48-åringen oppsøkte flere ganger Trondheim tinghus og trakasserte ansatte som jobba der.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Eidsivating lagmannsrett har dømt mannen til fengsel i 2 år og 8 måneder for flere tilfeller av krenkende oppførsel.

Mannen kunne ikke dømmes i Sør-Trøndelag lagmannsrett da rettsinstansen endte opp med å bli part i saken.

Mista hjemmet sitt

Det hele starta da mannen og hans familie skulle kastes ut av boligen sin i Orkdal kommune. 48-åringen nekta å forlate boligen og oppførte seg på en sånn måte at namsmannen måtte gi opp å kaste ut familien av hensyn til barna som var involvert.

Tvangsutkastelsen blir likevel gjennomført to dager senere og familien blir plassert i en erstatningsbolig.

Orkdalsmannen aksepterer ikke at han har mista hjemmet sitt og oppsøker sin tidligere bolig flere ganger. Det ender med at politiet må plombere låsene på huset og legge jernbeslag på vinduene.

Utkastelsen fører til at 48-åringen begynner å plage og trakassere en rekke mennesker som på en eller annen måte har med utkastelsen å gjøre.

Publiserte videoer på nettet

Advokaten, som var oppnevnt til å gjennomføre tvangssalget av mannens bolig, blir ved flere anledninger oppsøkt personlig. Han får en rekke telefoner og mailer fra tiltalte.

I tillegg oppretter 48-åringen en Facebook-side hvor lensmannen i Orkdal får gjennomgå. Mannen legger ut flere krenkende poster og videoer hvor lensmannen stemples som kriminell, terrorist og tyv. Også sorenskriveren trakasseres i flere poster på Facebook.

Han begynner også å oppsøke de som har flytta inn i hans tidligere bolig. De trakasseres og i tillegg begår han hærverk på eiendommen ved å putte fliser i låsene på boligen.

Også ansatte ved Trondheim tinghus får gjennomgå. Han oppsøker tinghuset flere ganger og filmer ansatte som jobber i ekspedisjonen.

Ingen anger

I retten kom det fram at flere av personene mannen har trakassert har opplevd han som svært belastende.

Lagmannsretten skriver følgende i dommen:

«Gjennom sine handlinger har tiltalte systematisk forsøkt å få flere av aktørene til ikke å utføre de pliktene de var satt til, hvilket har forsinket tvangsprosessene i betydelig grad»

Retten skriver at hver enkelt handling ikke er så alvorlig og at flere av de ramma er profesjonelle aktører som må være forberedt på å tåle reaksjoner. Likevel var omfanget såpass stort, varigheten så lang og intensiteten så stor at saken totalt sett er grov.

Mannen ville ikke forklare seg om tingene han var tiltalt for i retten. Han kom kun med en uttalelse om den alvorlige uretten han var utsatt for av samfunnet.

Lagmannsretten dømmer han for følgende:

  • 2 år og 8 måneders fengsel, hvor åtte måneder gjøres betinga.
  • Han er idømt besøksforbud mot tre personer
  • Forbud mot å oppsøke sin tidligere eiendom i fem år.
  • Forbud mot å oppsøke Trondheim tinghus eller kontakte ansatte ved tinghuset i fem år.
  • Inndragning av to mobiltelefoner.

– Dommen er anka til Høyesterett og vi venter nå på at de skal behandle saken. Jeg har derfor ingen kommentarer utover det, sier mannens forsvarer Thomas Øiseth til NRK.