Tror på preses i Trondheim

Senterpartiet tror kampen om den tolvte biskopen er avgjort til Trondheims fordel, selv om regjeringspartner SV går inn for Oslo.

Nidarosdomen i rimdekt landskap
Foto: Trond Moksnes

Så snart de verste bølgene hadde lagt seg etter onsdagens vedtak i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, sørget SVs gruppestyre for rørt hav igjen.

Partiet støtter Kirkens rett til selv å bestemme setet for Bispemøtets overhode. - Kirken bør selv ha avgjørende innflytelse på hvor preses skal lokaliseres. Vi er i gang med å skille kirke og stat, og likestille ulike trossamfunn. I dette ligger det at Kirken i større grad skal bestemme over seg selv, slik andre trossamfunn også får, sier SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell.

* Krever boplikt

Tror på løsning

Kirken mener den nye, tolvte biskopen av praktiske årsaker bør være lokalisert i Oslo. Reaksjonene lot derfor ikke vente på seg da Arbeiderpartiet likevel gikk inn for Trondheim, slik Senterpartiet allerede har programfestet. - Å la lobbyvirksomheten som er gjort for Nidaros veie tyngre enn vedtakene Kirkens formelle organer har fattet, vil skape et svært anstrengt forhold mellom Kirken og politiske myndigheter, sa en forarget preses og Agder-biskop Olav Skjevesland.

* Stor glede i Trondheim

I likhet med de fleste andre anså han lokaliseringsdebatten som avsluttet etter vedtaket i Arbeiderpartiet. Selv om Oslo med SVs stemmer vil ha flertall på Stortinget, tror de færreste at Trondheim vil tape kampen om den tolvte biskopen. - SVs standpunkt var ventet, men jeg er trygg på at vi uansett vil finne en felles løsning i regjeringen, sier Sps parlamentariske leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Etter det NTB forstår vekte tidspunktet for SV-vedtaket en smule overraskelse i Senterpartiet, men alle venter at de rødgrønne representantene vil stemme samlet over saken i Stortinget. - Vi regner med at hovedkonklusjonen blir stående, og at den tolvte biskopen vil ha sete i Trondheim, sier Vedum.

Lever godt med tap

Stortingsrepresentant Snorre Valen

Snorre Valen (SV) støtter Trondheim.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Stortingsrepresentant Snorre Valen, som selv er fra Trondheim, stemte imot vedtaket i SVs gruppe. Likevel har han sympati med den prinsipielle holdning om at Kirken selv må få bestemme. - Men når det likevel går politikk i dette og saken ligger på vårt bord, mener jeg Trondheim er det beste stedet for en tolvte biskop, sier Valen til NTB. Ingen forventer at SV setter bispesaken høyt på prioriteringslista over viktige stridsspørsmål i regjeringen. Andre saker er mye viktigere, noe som er dårlig nytt for dem som håper på en omkamp. - Jeg lever godt med et nederlag for SV i denne saken. Hvor den tolvte biskopen skal sitte, er jo ikke blant spørsmålene SV har engasjert seg mest i, sier Valen.

Hvor stor praktisk betydning Ap-vedtaket får, reises det likevel tvil om. Fredag sørget kirkekomiteens leder Marianne Aasen (Ap) for å vanne ut vedtaket ved å understreke at den tolvte biskop kan bo hvor som helst, og endatil ha tilleggskontor i Oslo.