Trondheims havner er friskmeldt

Fra å være sterkt preget av miljøgifter skal Trondheims havner skal nå være blant Norges reneste.

Trondheim kommune og havnevesenet inviterte fredag til en markering av at oppryddingen av havneområdene er ferdige.

De indre havneområdene i Trondheim har vært sterkt forurenset av miljøgifter på grunn av utslipp fra tidligere industri, havnevirksomhet og avrenning fra kloakk.

Renere havn Trondheim
Foto: Helge Bull-Engelstad / NRK