Hopp til innhold

Trondheim kommune skal gjennomgå Silje-saken

Kommunen ønsker å undersøke om den gjorde noe feil eller kritikkverdig i Silje-saken.

Silje Marie Redergård

Fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke i Trondheim i 1994.

Foto: Privat / NRK

– Trondheim kommune setter nå ned et utvalg som skal gjennomgå kommunens oppfølging av de berørte barna og deres pårørende, skriver de i en pressemelding.

Utvalget består av to ansatte i kommunen og et eksternt medlem. De leverer sin rapport innen utløpet av september i år.

Etter dette vil kommunedirektøren vurdere videre oppfølging av saken på bakgrunn av rapporten.

Det var 15. oktober 1994 at fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke på Tiller i Trondheim.

Bare ett døgn seinere ble tre gutter på 4, 5 og 6 år utpekt av politiet som ansvarlige for å ha mishandlet henne til døde. I dag er alle i 30-årene.

Les også Mener barn ble presset til å tilstå å ha mishandlet venninnen til døde

Tre små barn fikk skylda for å ha tatt livet av Silje Marie Redergård (5).

– Uskyldige

17. februar i år kom statsadvokaten med sin konklusjon etter at saken ble etterforsket på nytt.

– Vi har på bakgrunn av den etterforskninga som er gjennomført ikke kunnet konkludere med hvem som påførte Silje vold, sier statsadvokat Per Morten Schjetne ved Trøndelag statsadvokatembeter.

– Det ligger ingen gradering av skyld i den avgjørelsen. Det er også veldig viktig for meg å få frem at vi må iaktta uskyldspresumsjonen her. Det betyr at alle de tre guttene er å anse som uskyldige, sier Schjetne.

Statsadvokaten mener det ikke er mer etterforskning politiet kan gjøre for å gi svar på hva som skjedde med jenta.

NRK forklarer

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Drapet i akebakken

15. oktober 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergård funnet delvis avkledd, mishandlet og død i den våte nysnøen i en akebakke i drabantbyen Tiller.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Dagen etter fortalte politimesteren i Trondheim at Silje ble mishandlet og etterlatt døende av tre lekekamerater på fire, fem og seks år. Tidligere på dagen skulle de i avhør ha fortalt om hvordan de selv eller vennene hadde brukt grov vold mot Silje.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

I dokumentarserien «Drapet i akebakken» har NRK Brennpunkt gått gjennom politidokumentene sammen med en rekke eksperter.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Ekspertene konkluderer med at det ikke finnes tekniske bevis for at guttene sto bak ugjerningene mot Silje, og at de ble utsatt for ulovlige avhør og press.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Ny etterforskning

Etter å ha vurdert saken og det som kom fram i dokumentarserien, ba statsadvokaten politiet starte ny etterforskning.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Renvasket

17. februar 2023 konkluderte statsadvokat Per Morten Schjetne med at de tre guttene, som i dag er i 30-årene, er uskyldige i Siljes død. Ny etterforskning har ikke avdekket hvem som utøvde vold mot Silje.

Barna som fikk skylda for venninnens død

Les også Guttene i Silje-saken renvasket etter 28 år

To av guttene som fikk skylda for å ha utsatt Silje for vold klemmer etter at statsadvokaten sier de er uskyldige

Kritiserer etterforskninga

Statsadvokaten har ikke evaluert etterforskninga politiet gjorde i 1994 ut over det som er nødvendig for å vurdere de opplysningene som kom frem under den nye etterforskninga.

«Vi konstaterer imidlertid at etterforskningen i 1994 ble avsluttet for tidlig. Dette gjelder som nevnt ovenfor særlig sikring og analyse av beslag politiet hadde foretatt.»

Det var etter NRK Brennpunkts dokumentarserie «Drapet i akebakken» i NRK TV i november 2021 at saken ble tatt opp på nytt av politiet.