Hopp til innhold

Silje-saken: 5-åringen går til sak mot Trondheim kommune

Kommunen har fått kritikk for måten 5-åringen ble behandlet på under barnevernets omsorg. Nå ønsker han millionerstatning for tapt barndom.

5-åringen som politiet mente var delaktig i drapet på Silje i akebakken i Trondheim i 1994. Han er nå blitt en voksen mann

TAPT BARNDOM: Saken har vært belastende for 5-åringen, som i dag er i 30-årene. Han har blant annet hatt et alvorlig rusproblem.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten

– Det vil være snakk om mange millioner, sier advokatfullmektig Johan Vanberg Jensen.

Han representerer 5-åringen, som sammen med to kamerater fikk skylda for at fem år gamle Silje Marie Redergård døde i 1994.

Hun ble funnet delvis avkledd og mishandlet i snøen i en akebakke på Tiller i Trondheim.

Dagen etter konkluderte politiet med at det var de tre guttene på 4, 5 og 6 år som sto bak. Det fikk store konsekvenser for barna, selv om de var for unge til å bli dømt.

Trondheim kommune tok blant annet over omsorgen for 5-åringen, og har fått kritikk for måten han ble behandlet på.

Les også Guttene i Silje-saken renvasket etter 28 år

To av guttene som fikk skylda for å ha utsatt Silje for vold klemmer etter at statsadvokaten sier de er uskyldige

Et utvalg som så på saken, konkluderte tidligere i år med at behandlingen var kritikkverdig, og kan ha vært skadelig.

– Det er nok så åpenbart, og det fremgår jo direkte av Brennpunkt-dokumentaren hvor enkeltpersoner, for åpent kamera, innrømmer å ha utsatt min klient for metoder som var ulovlig den gang, og som selvfølgelig er ulovlig nå, sier Jensen.

I ettertid har han blant annet utviklet alvorlige rusproblemer, og ble ikke rusfri før han i 2023 ble kjent uskyldig av statsadvokaten.

Det ble klart etter at saken ble etterforsket på nytt, og politiet ikke klarte å bevise at det var de tre guttene som sto bak. Dermed må de anses som uskyldige.

NRK forklarer

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Drapet i akebakken

15. oktober 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergård funnet delvis avkledd, mishandlet og død i den våte nysnøen i en akebakke i drabantbyen Tiller.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Dagen etter fortalte politimesteren i Trondheim at Silje ble mishandlet og etterlatt døende av tre lekekamerater på fire, fem og seks år. Tidligere på dagen skulle de i avhør ha fortalt om hvordan de selv eller vennene hadde brukt grov vold mot Silje.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

I dokumentarserien «Drapet i akebakken» har NRK Brennpunkt gått gjennom politidokumentene sammen med en rekke eksperter.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Ekspertene konkluderer med at det ikke finnes tekniske bevis for at guttene sto bak ugjerningene mot Silje, og at de ble utsatt for ulovlige avhør og press.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Ny etterforskning

Etter å ha vurdert saken og det som kom fram i dokumentarserien, ba statsadvokaten politiet starte ny etterforskning.

Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død?

Renvasket

17. februar 2023 konkluderte statsadvokat Per Morten Schjetne med at de tre guttene, som i dag er i 30-årene, er uskyldige i Siljes død. Ny etterforskning har ikke avdekket hvem som utøvde vold mot Silje.

Barna som fikk skylda for venninnens død

– Kan bli en lang prosess

– Erstatningen går på det som typisk kalles for tapt barndom. Sentralt i det er at kommunen la politiet sin konklusjon ukritisk til grunn, sier Jensen.

– Da må det sies at politiet ferdigstilte etterforskningen av saken etter rundt ett døgn – før de kriminaltekniske undersøkelsene var ferdig. Det er selvfølgelig under enhver kritikk.

Advokatfullmektig Johan Vanberg Jensen ser rett inni kameraet med et alvorlig blikk. Han har på seg hvit skjorte, med grå blazer over.

Advokatfullmektig Johan Vanberg Jensen ved advokatkontoret Klomsæt og Co.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Tirsdag hadde han og 5-åringen et møte med kommunen hvor de informerte om saken.

– Vi fikk egentlig svært lite ut av det, men det er viktig for oss å vise at vi er på ballen og kommer til å fremme et erstatningssøksmål, sier Jensen.

Han forhørte seg også om muligheten for å få erstatning på forskudd.

– Det motsatte de seg, så jeg ser for meg at det kan bli en lang prosess før han får utbetalt noe.

Konstituert kommunaldirektør for sosiale tjenester i Trondheim kommune, Marianne Hyldmo, bekrefter at de har hatt et møte med 5-åringen.

– Vi kan ikke uttale oss annet i saken enn at vi avventer erstatningskrav rettet mot kommunen. Dette erstatningskrav vil bli behandlet i tråd med våre rutiner så snart vi mottar dette krav, sier hun.

– Kritikkverdig og mulig skadelig

Både 5- og 6-åringen ble plassert i fosterhjem etter dødsfallet. Utvalget som gikk gjennom saken mener at kommunen har utsatt 5-åringen for ting han kan ha tatt skade av.

Han skal blant annet ha fått «opplevelseslæring» for å utvikle impulskontrollen og få bedre innlevelse i andres følelser og opplevelser.

– Denne metoden må etter utvalgets syn karakteriseres som utprøvende og eksperimentell. Bruk av metoden må anses som kritikkverdig og mulig skadelig, skriver utvalget.

Snø og julepyntet gate

5-åring utsatt for vold som «terapi»

Et eksempel på en slik situasjon er en gang femåringen hadde slått andre i barnehagen. Da ble han tatt med inn på et rom hvor en voksen var «fysisk og verbal hard» mot ham.

Det skal også ha blitt framsatt trusler mot ham for å prøve og få ham til å forstå hvordan andre barn opplevde femåringens oppførsel.

Professor i psykologi, Tine Jensen, har lest rapportene, og konkluderte med at behandlingen var vold mot barn og et overgrep mot gutten.

I tillegg ble han seks ganger tatt med til akebakken der Silje ble funnet død og til graven hennes. Dette valgte utvalget ikke å kritisere, fordi femåringen selv skal ha tatt initiativ til det.

Den da fem år gamle gutten ble utpekt som en av de ansvarlige for Silje Marie Redergårds død i 1994. Han ble avhørt uten advokat til stede.

Den fem år gamle gutten ble utpekt som en av de ansvarlige for Silje Marie Redergårds død i 1994. Dette er et illustrasjonsbilde.

Illustrasjon: Svend Even Hærra / NRK

Ønsker en beklagelse

Da rapporten ble lagt fram for Trondheim kommune, beklaget oppvekst- og utdanningsdirektør, Lasse Arntsen, til 5-åringen.

– Vi finner grunn til å beklage et forhold, og det er tilnærmingen som ble brukt i barnehagen mot den ene gutten. En av fire tilnærminger ser vi ikke er faglig nok begrunnet, sa han til NRK.

5-åringen og advokatene hans synes ikke det er tilstrekkelig.

– Det offentlige har fått en beklagelse, men jeg personlig føler ikke at jeg har fått det, sier 5-åringen.

Det er advokatfullmektig Jensen enig i.

– I tillegg til at man får en oppreisning og en erstatning, har det jo en egenverdi å få en ektefølt unnskyldning. Så langt har ikke det skjedd, så det venter vi på.