Hopp til innhold

Helene og Rafal (5) skal være med og avgjøre byens fremtid

Utendørs dansegulv og felleshus for voksne er blant forslagene når femåringene skal gi innspill til fremtidens byplanlegging.

To barn bygger en by med byggeklosser.

Helene Schløsser-Møller (5) og Rafel Ahmad Milhem (5) bidrar med forslag til den nye kommuneplanens samfunnsdel i Trondheim.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

En gruppe byplanleggere sitter samlet i en sirkel i lokalene til gjenbrukssenteret Remida i Trondheim. Målet er å bygge en by som er god å bo i for innbyggerne. De tilgjengelige hjelpemidlene er fargerike treklosser, mosaikkfliser, stener og gamle rør.

Byplanleggerne heter Helene Schløsser-Møller, Kristin Stav Sangesland og Rafel Ahmad Milhem, og kommer fra Kristiansten barnehager i Trondheim. Alle er fem år gamle.

– Vi bør ha en stor vaskekran til hele byen, her, sier Kristin og plasserer et lite rør midt i bykjernen.

To barnbygger med lekeklosser på et gulv.

SMÅ BYPLANLEGGERE: Femåringene er med i Trondheim kommunes nyopprettede barneborgerpanel.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

Ble viktigere under pandemien

Femåringene er medlemmer i det nyopprettede barneborgerpanelet i Trondheim.

Verken Oslo, Bergen eller Stavanger har barneborgerpanel, men jobber med barneinvolvering på ulike måter. I Oslo involveres barn i byutvikling, blant annet ved at hver bydel har en ung representant som involveres i utviklingsarbeidet. Det er likevel ikke snakk om involvering av barn ned i femårsalderen, slik det er i Trondheim.

I Stavanger ble arbeidet med å involvere barn og unge i medvirkningsprosesser intensivert under pandemien.

– Det ble ekstra viktig å involvere de unge i hvordan vi utformet kommunikasjonen vår om viruset, sier Marianne Jørgensen, kommunikasjonssjef i Stavanger kommune.

Skal bli rapport

Målet med barneborgerpanelet i Trondheim er å involvere de aller yngste barna i arbeidet med kommuneplanen. Barna skal jobbe med utfordringer innen bærekraft, livskvalitet og byutvikling.

Deres løsninger og fremtidsplaner for byen vil bli til en rapport som skal leveres til kommunedirektøren i Trondheim.

– Når det skal utarbeides en ny kommuneplan er det viktig at de yngste borgerne er delaktige i planverket, sier Nora Finseraas, rådgiver i kommunedirektørens fagstab.

Barnas tanker vil bli en del av den totale mengden innspill som kommer inn til kommuneplanen.

– Vil barnas stemme bli tatt på alvor?

– Absolutt. Det skal være en reell medvirkning, og det de kommer med skal vi ta på alvor og bruke på en god måte inn i planverket, sier Finseraas.

Nora Finseraas er rådgiver i kommunedirektørens fagstab i Trondheim.

VIKTIGE INNSPILL: Nora Finseraas er rådgiver i kommunedirektørens fagstab og mener barnas innspill til kommuneplanen er viktig.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

Innspill til kommuneplanen

Et stort utendørs dansegulv. En bondegård som produserer mat til innbyggerne. Et felleshus der alle de voksne kan bo sammen og en lang bymur.

Dette er noen av ideene femåringene kommer med til byutviklingen.

Helene Schløsser-Møller (5) mener det må være nok benker til å sitte på, mens Rafel Ahmad Milhem (5) er opptatt av å bygge en solid trapp utenfor hjemmet sitt.

Femåringene har jobbet med sine innspill til kommuneplanen siden august. Gjennom å ta bilder, ha samtaler over matpakken og bygge byer i sandkassa, har barna jobbet aktivt med byplanlegging, forteller Cathrine Wilhelmsen, pedagogisk leder på Kristiansten barnehager.

Fokus på byutvikling

Pedagogen i barnehagen oversetter tematikken fra kommuneplanen for barna, og vil også gjøre jobben med å forvandle barnas meninger til en endelig rapport.

«Hva er en by?» og «hva trenger mennesker for at det skal være godt å bo i en by?» er spørsmål som barnehagen har hatt fokus på.

– Barna snakker med langt flere språk enn bare ord, så de kan like gjerne gi svarene sine gjennom tegninger eller et byggeprosjekt, sier Wilhelmsen.

Cathrine Wilhelmsen er pedagogisk leder ved Kristiansten barnehager i Trondheim.

OVERSETTER: Cathrine Wilhelmsen er pedagogisk leder på Kristiansten barnehager og har oversatt tematikken fra kommuneplanen, slik at den blir forståelig for barna.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

– Må lytte med et litt annet øre

Den endelige rapporten med barnas forslag til byutviklingen skal femåringene selv overrekke til kommunedirektør Morten Wolden i midten av november.

Kommunedirektøren må trolig være forberedt på at rapporten vil bli alt annet enn et typisk kommunalt saksdokument.

– Politikerne og administrasjonen må nok lytte med et litt annet øre enn det de gjør til vanlig, når de skal forstå femåringene, sier Wilhelmsen.