Hopp til innhold

Tre bjørner skutt – mann hevder han skjøt i nødverge

Søndag ettermiddag ble ei binne og to bjørneunger skutt i Lierne i Trøndelag. Mannen som skjøt bjørnene har status som mistenkt.

Tre bjørner ble skutt i Lierne i Trøndelag på søndag.

Tre bjørner ble skutt i Lierne i Trøndelag på søndag.

Foto: Trøndelag politidistrikt

Trøndelag politidistrikt opplyste i en pressemelding at mannen som hadde skutt varslet politiet klokken 17.20 på søndag.

Bjørnen er et totalfredet dyr, og mannen som skjøt har derfor fått status som mistenkt.

Den mistenkte, som er knyttet til reindriften i området, har forklart at bjørnene ble skutt fordi de angrep reinkalver, opplyser Amund Sand, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Har forklart at bjørnene angrep rein

I forkant av hendelsen ble det gjort funn av ti reinkalver og det skal også ha blitt observert bjørn.

– Under tilsyn med reinen i går kom denne personen over bjørnen og disse ungene, sier politiadvokaten.

I tillegg til de ti døde reinkalvene som ble funnet i forkant av hendelsen, ble det funnet fire nye døde reinkalver søndag ettermiddag.

– Hva har vedkommende forklart?

– Det kan jeg ikke gå veldig i detalj på, men vi oppfatter vedkommende dit hen at han mener dette var en situasjonen var at alle disse tre bjørnene angrep kalvene.

I tillegg til den mistenkte mannen, har politiet avhørt vitner som befant seg i fjellområdet da bjørnene ble skutt. Disse vitnene skal ikke ha befunnet seg i umiddelbar nærhet.

– Så langt jeg har oversikt over er det ingen vitner til det som skjedde, nei, sier Sand.

Les også Bjørn skutt med levende lam i kjeften

Død bjørn liggende ved siden av en død sau

Strafferamme på fem år

Eiere av tamrein, eller andre som handler på eiers vegne, kan avlive vilt når det anses som påkrevd på grunn av et pågående eller middelbart forestående angrep på tamrein.

Politiet skal nå etterforske om bjørnene ble skutt i lovlig nødverge.

– Det man da gjør er å undersøke åstedet der dette har skjedd, for å få en avklaring på om dette samsvarer med noe som er et lovlig nødverge, sier Sand.

Politiet har sikret seg de døde bjørnene, og skal vurdere i hvilket omfang de må gjøre videre undersøkelser av disse kadavrene, sier Sand.

Mannen risikerer straff dersom bjørnene ikke ble skutt i lovlig nødverge. Strafferammen for overtredelse av naturmangfoldloven er fengsel inntil fem år.

Skutt i forvaltningsområde for bjørn

Det vil ta tid før politiet avgjør om de tar ut tiltale mot den mistenkte mannen.

– Dette er vanskelige saker og det er et vanskelig tema å avklare. Det tar nok litt tid før vi har konkludert, sier politiadvokat Sand.

Bjørnen ble skutt i et forvaltningsområde for bjørn. I disse forvaltningsområdene er bjørnen prioritert og det legges til rette for yngling.

Politiadvokaten sier at dersom mannen handlet i nødverge vil det være lov, også i et forvaltningsområde for bjørn.

– Men dersom det ikke er det, så har man gjort noe som ikke er lov og som er gjort i et område der det ikke skal skje, sier Sand.

Les også Vill video av byksende bjørn som jager springende sau: – Jeg fikk skikkelig hjertebank

Flere av sauene skvetter til og forsøker å komme seg vekk fra bjørnen.