Tre av fire snøskuterkjørere brøt loven

Det er skremmende at hele 75 prosent av alle kontrollerte snøskuterkjørere i Sør-Trøndelag i år brøt lover og regler, mener Statens Naturoppsyn.

Snøskuter

MANGE BRUDD: Blant 88 kontrollerte snøskuterkjørere i Sør-Trøndelag hittil i år, ble det avdekket 66 regelbrudd (Ill. foto).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Blant 88 kontrollerte snøskuterkjørere i Sør-Trøndelag, ble det avdekket 66 regelbrudd. I Hedmark var det 12 regelbrudd blant 35 kontrollerte, skriver Adresseavisen.

– Det er skremmende at så mange har så liten respekt for de lover og regler som gjelder for snøskuterkjøring, sier Erik Ydse i Statens Naturoppsyn (SNO) til avisa.

Regelbruddene i fylkene gjaldt veitrafikkloven, motorferdselsloven og naturmangfoldsloven.

– Kulturforskjell

De ni som ble kontrollert i Skarvan og Roltdalen ble registrert med til sammen ti brudd på lover og regler.

Tallene viser at risikoen for å bli oppdaget er svært liten, iføle Ydse. Han beklager at SNO ikke har mer ressurser til å utføre kontroller.

Ydse mener manglende tilsyn og kontroll over tid har ført til en kultur hvor folk bryr seg stadig mindre om reglene for motorferdsel i utmark.

– Jeg mener også å se en kulturforskjell mellom Hedmark og Sør-Trøndelag, i Sør-Trøndelags disfavør. Ikke bare blant skuterfolk, men særlig i kommunenes praksis og ikke minst Fylkesmannens fokus på lovlighetskontroll av fattede vedtak, sier Ydse.