Trafikkulykke på E6 på Oppdal

Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Halsettløkka Camping på Oppdal. To biler en involvert. Alle berørte er på beina, men en av partene er noe skadet, melder politiet. Trafikken står i begge retninger.