Trafikkulykke i Øysand

Det har skjedd en trafikkulykke på Øysandvegen. To biler har støtt sammen. Nødetater på vei til stedet.