Video fra Trøndelag

Unger spiller handball
Musikk: Heat av artist Loon, Urørt
Tirsdag 21. februar åpnet årets Rørosmartna. Rundt 5000 mennesker fikk med seg åpninga på Røros.
Forbønder, ulvepelser og nysnø preget åpninga av årets Rørosmartna