Hopp til innhold

Tillitsvalgte krever tiltak før milliardprosjektet tas i bruk

Trondheim kommune har stort press på seg før innføringen av Helseplattformen, men slipper å ta ekstraregningen som følge av utsettelsen ved St. Olav.

Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (t.v.) og Anniken van Marion, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Trondheim kommune.

KREVER TILTAK: Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund og Anniken Van Marion, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet forventer at det blir satt inn flere tiltak om Helseplattformen tas i bruk 7. mai.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Beslutningen er ikke vår, den er Trondheim kommune sin. Nå har de hørt innspillene våre, og vi har tillit til at de setter inn relevante tiltak.

Det sier Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund kort etter at hastemøtet med kommuneledelsen i rådhuset var over.

– Jeg tror de opplever bekymringsmeldingen alvorlig.

Det sier Anniken Van Marion, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.

– De hører på hva vi sier, og har svart ut en del av det vi har vært bekymret for. Nå skal det jobbes med dette videre utover uka.

Les også Ansatte ville utsette Helseplattformen – ble ikke hørt av kommunen

Rita Ottervik står i en gang i rådhuset i Trondheim, og ser inn i kameraet.

Bakgrunnen for hastemøtet var en bekymringsmelding sendt direkte til ordfører Rita Ottervik og kommunedirektør Morten Wolden før helga.

Åtte fagforeninger samt verneombudene sto bak meldingen, som inneholdt en rekke krav de mener må innfris før Helseplattformen tas i bruk.

Legevakta i Trondheim

Ansatte ved legevakta har også varslet om store tekniske svakheter ved det nye journalsystemet.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Blir en belastning

– Det her er en svær organisasjon, og mange arbeidsplasser blir berørt. Her må arbeidsgiver sette inn tiltak så det er trygt for alle pasienter og for alt helsepersonell, sier Berg Selfjord.

Det viktigste for de tillitsvalgte er at beslutningen tas på et ordentlig grunnlag.

– Vi vet jo at det blir en belastning. Spørsmålet er om tidspunktet er rett.

De er bekymret for pasientsikkerheten og mange forteller om store tekniske svakheter i journalsystemet. Både i hjemmetjenesten, ved helsestasjonene og på legevakta.

Mangelen på helsepersonell er noe av det som bekymrer de tillitsvalgte mest.

– Hvis jeg skal trekke ut et punkt som bekymrer aller mest, så er det mangel på helsepersonell. Vi har en organisasjon som er ekstra sliten etter en lang periode med pandemi, og som nå får en ekstra belastning med å kjøre i gang dette.

Arbeidsgiver var ikke konkret i møtet på hvilke tiltak, men ifølge de tillitsvalgte handler det blant annet om å ha nok teknisk personell tilgjengelig når plattformen tas i bruk.

Noen avdelinger vil også trenge ekstra helsepersonell, for å sikre forsvarlighet i tjenesten.

– Hvis leger, sykepleiere og annet helsepersonell skal sitte å knote med dette programmet, blir det mindre tid til pasientene, sier Berg Selfjord.

NRK forklarer

Kva er Helseplattforma?

Kva er Helseplattforma?

Kva er Helseplattforma?

Det er eit digitalt system for journalføring som etter planen skal bli tatt i bruk i Helse Midt.

Alle sjukehusa i regionen skal bruke systemet og alle kommunar er invitert inn. Målet er at det skal bli lettare å samarbeide om helsa di.

Ein journal er der legen skriv ned informasjon om deg som pasient. Der kan du lese kva medisinar du går på, eller når du var hos legen sist.

Kva er Helseplattforma?

Kvifor treng vi Helseplattforma?

I dag så har fastlegen din og sjukehuset kvar sine journalar for deg. Det kan skape problem om du hamnar på sjukehus, då vil ikkje legen der kunne sjå informasjon som fastlegen din har skrive.

Helseplattforma er eit felles system for alle som fører journal. Det vil seie at uansett kvar du hamnar i Midt-Noreg, så skal dei som behandlar deg få tilgang på same informasjon.

Kva er Helseplattforma?

Kvifor gjeld Helseplattforma berre for Midt-Noreg?

Helse Midt fekk i oppdrag å teste ut regjeringa sitt mål, nemleg «éin innbyggjar, éin journal».

Denne gongen hadde både kommunane og sjukehusa i Midt-Noreg behov for eit nytt journalsystem. Dermed gjekk dei saman for å få til eit system som fungerer for alle partar og som følgjer pasienten.

Arbeidet med nytt journalsystem for Helse Midt starta i 2012.

Kva er Helseplattforma?

Kva gjer resten av Noreg?

I samarbeid med KS så vil resten av kommunane i Noreg ta i bruk «Felles kommunal journal (FKJ)». Til forskjell frå Helseplattforma som brukar ein leverandør, vil FKJ bestå av fleire leverandørar som snakkar saman.

I Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst vil dei utvikle allereie eit eksisterande system som dei har.

Står fast på 7. mai

Det blir nye møter utover uka, og de tillitsvalgte forventer at ledelsen viser hvordan de vil fordele ressursene for å få dette til å fungere på en god måte.

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim står fast på at det er riktig å innføre Helseplattformen 7. mai.

Morten Wolden

Kommunedirektør Morten Wolden sier Trondheim kommune står fast på å innføre Helseplattformen 7. mai.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi har blitt betrygga fra Helseplattformen AS om at det er ingen kritiske feil eller utfordringer med Helseplattformen nå, og velger å gå live fra 7. mai.

Det sier Wolden, som forteller at folk fra Helseplattformen AS også var med på møtet med de tillitsvalgte i dag.

– Når de ble betrygget om at dette går bra, ble det en litt annen stemning.

Han tar selvkritikk på at informasjonen kanskje ikke har vært god nok mellom ledelsen og de ansatte.

– Vi skal ha flere møter fremover. Det kan hende at vi ikke har svart godt nok ut på alt.

Partene møtes igjen torsdag, og rett over helga når løsningen er tatt i bruk

Helseplattformen, opplæring på St. Olav

Som følge av krav fra de ansatte vedtok styret ved St. Olav å utsette innføringen av journalsystemet til september.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Slipper ekstraregningen

Trondheim kommune eier Helseplattformen AS sammen med Helse Midt-Norge.

Prestisjeprosjektet har en prislapp på 3,8 milliarder kroner.

Ekstraregningen som de blir påført ved at St. Olav utsetter innføringen av journalsystemet, kan komme opp i nærmere en halv milliard kroner.

– Vi er i løpet av helga betrygget fra Helse Midt-Norge om at vi ikke skal få noen av de kostnadene som knytter seg til at St. Olav velger å vente til september.

Det bekrefter også Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge.

– Det er som vanlig gjort risikoavsetning i prosjektet, og hvis den utløses vil det belaste helse Midt-Norges samlede økonomi, sier Haukås.

Les også Sykehusansatte krever milliardprosjekt utsatt til høsten

St. Olavs Hospital

Samtidig presiserer Wolden at økonomien ikke har påvirket beslutningen.

– Dette er et stort og kostbart system i seg selv. Det betyr utrolig mye for innbyggerne å få en helt ny type journalløsning.

De tillitsvalgte håper det løser seg.

– Ansatte har jobbet hardt for å få til dette, og vi håper at alt skal gå bra. Vi har varslet bekymring på noen punkter, men det er arbeidsgiveren som tar den endelige beslutningen, sier Anniken van Marion.