Hopp til innhold

Sykehusansatte krever milliardprosjekt utsatt til høsten

Tillitsvalgte ved St. Olavs hospital mener en utsettelse opp mot sommeren vil true pasientsikkerheten.

St. Olavs Hospital

TRUER PASIENTSIKKERHETEN: Ansatte mener det vil true pasientsikkerheten å innføre Helseplattformen før sommeren, og krever det hele utsatt til høsten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det gigantiske IT-prosjektet Helseplattformen skulle bli tatt i bruk 1. mai ved St. Olavs hospital og i Trondheim kommune.

Torsdag vedtok Helseplattformen å utsette innføringen med en uke.

Det mener de ansatte på St. Olavs hospital er uforsvarlig.

– Med den tidsplanen som er skissert, så har vi ikke sjans til å komme i mål, sier Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt i Norsk overlegeforening.

– En forsinkelse opp mot sommerferien vil være til fare for pasientsikkerheten, sier Gro Lillebø, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.

Les også: Helseansatte læres opp i nytt journalsystem – som fortsatt ikke er ferdig

Helseplattformen
Helseplattformen

– Skuffende

Det har vært alvorlige mangler i den tekniske løsningen til Helseplattformen, tett opp mot innføringen. I slutten av mars var det fortsatt problemer med ansattes tilgang, medikamenthåndtering og kreftprotokoller.

Torsdag sa styreleder ved St. Olav at det fortsatt er en del mangler i løsningen som ikke er rettet opp i.

NRK forklarar

Kva er Helseplattforma?

Kva er Helseplattforma?

Det er eit digitalt system for journalføring som etter planen skal bli tatt i bruk i Helse Midt.

Alle sjukehusa i regionen skal bruke systemet og alle kommunar er invitert inn. Målet er at det skal bli lettare å samarbeide om helsa di.

Ein journal er der legen skriv ned informasjon om deg som pasient. Der kan du lese kva medisinar du går på, eller når du var hos legen sist.

Kvifor treng vi Helseplattforma?

I dag så har fastlegen din og sjukehuset kvar sine journalar for deg. Det kan skape problem om du hamnar på sjukehus, då vil ikkje legen der kunne sjå informasjon som fastlegen din har skrive.

Helseplattforma er eit felles system for alle som fører journal. Det vil seie at uansett kvar du hamnar i Midt-Noreg, så skal dei som behandlar deg få tilgang på same informasjon.

Kvifor gjeld Helseplattforma berre for Midt-Noreg?

Helse Midt fekk i oppdrag å teste ut regjeringa sitt mål, nemleg «éin innbyggjar, éin journal».

Denne gongen hadde både kommunane og sjukehusa i Midt-Noreg behov for eit nytt journalsystem. Dermed gjekk dei saman for å få til eit system som fungerer for alle partar og som følgjer pasienten.

Arbeidet med nytt journalsystem for Helse Midt starta i 2012.

Kva gjer resten av Noreg?

I samarbeid med KS så vil resten av kommunane i Noreg ta i bruk «Felles kommunal journal (FKJ)». Til forskjell frå Helseplattforma som brukar ein leverandør, vil FKJ bestå av fleire leverandørar som snakkar saman.

I Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst vil dei utvikle allereie eit eksisterande system som dei har.

St. Olavs hospital har gitt Helseplattformen flere frister for å rette opp i feilene, men har endt med å utsette den endelige fristen flere ganger, da løsningen ikke har vært klar.

– Løsningen skulle vært klar for lenge siden. Alle har jobbet hardt for å få dette på plass, og da er det skuffende at det ikke går i orden og at vi fortsatt ikke har den kvaliteten på løsningen som vi skulle ha hatt, sier Bakkeheim.

Vivi Bakkeheim

Foretakstillitsvalgt for Norsk overlegeforening, Vivi Bakkeheim, mener innføring tett opp mot sommerferien er uforsvarlig.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Får store konsekvenser

Bakkeheim sier en utsettelse på en uke får store konsekvenser.

– Selv om det høres ut som en liten utsettelse så er dette et dramatisk vedtak for vår del.

Sykehuset har en egen fremdriftsplan for å teste løsningen når den er klar. Med denne tidsplanen vil ikke løsningen kunne innføres før tidligst et godt stykke ut i mai, sier Bakkeheim, og da blir det for tett på sommerferien.

Innføringen og behovet for ekstra ansatte på jobb vil komme i konflikt med ansattes sommerferie.

– Det i seg selv er ikke forsvarlig, sier hun.

Bakkeheim, sammen med de andre foretakstillitsvalgte ved St. Olav, krever derfor at innføringen av Helseplattformen blir utsatt til i høst.

Ingrid Berg Selfjord

Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune har sendt bekymringsmelding til kommuneledelsen og håper Helseplattformen blir utsatt til over sommeren.

Foto: Privat

Bekymringsmelding til kommunen

I Trondheim kommune er planen å ta Helseplattformen i bruk 6. mai. Dette har fått tillitsvalgte til å sende en bekymringsmelding til direktøren.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger fra ansatte og tillitsvalgte som har vært på opplæring, om at løsningen er umoden. Ansatte mener opplæringen de har fått ikke har vært god nok, og de føler seg ikke trygge nok til å ta systemet i bruk.

Det sier Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune.

Hun håper derfor at kommunen venter til høsten med å ta Helseplattformen i bruk.

– Dette er et journalsystem som skal brukes i møte med pasient. Om ikke helsepersonell er klar for å ta i bruk dette og løsningen ikke fungerer i arbeidshverdagen, så er det rett og slett ikke godt nok.

– Hva håper du ledelsen gjør?

– Det er nok en iver etter å få satt i gang dette, og det har en betydelig kostnad å utsette det. Vi ønsker en åpen dialog og en god gjennomgang av systemet som er tuftet på faglig forsvarlighet, og ikke økonomi eller prestisje

Utsettelse vil bli dyrt

Trondheim kommune, som eier 40 prosent av Helseplattformen, er innstilt på å ta i bruk Helseplattformen 7. Mai. Det opplyser helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli.

– Vi mener at all utsettelse er en vesentlig ulempe, både faglig og økonomisk, sier hun.

Velferdsdirektøren sier kommunen er godt rustet til å ta i bruk systemet til planlagt tid, og viser til at de har god dekning på ansatte som er kurset. I tillegg har de satt opp ekstra personell for veiledning og støtte.

Dehli vil ikke kommentere hvor mye en eventuell utsettelse til i høst vil koste for kommunen, men sier den er svært betydelig.

Verken økonomi eller prestisje er avgjørende for kommunens ønske om å innføre systemet i starten av mai, sier velferdsdirektøren.

– Jeg er avhengig av en tjeneste som har tillit, og tilliten er basert på at løsningen er faglig trygg. Det er premisset for valget vi gjør nå.

Hun ønsker ikke å si om kommunen vil ta i bruk systemet, dersom St. Olavs hospital skulle velge å utsette innføringen.

– Vi setter vår lit til at St. Olav ønsker opprettholde vår felles innføringsplan, sier Dehli.

Krevende periode

Flere tusen ansatte ved sykehuset og i Trondheim kommune har fått opplæring i Helseplattformen – i en uferdig løsning.

Resultatet har vært at flere ansatte må læres opp på nytt, når den endelige løsningen er klar.

Gro Lillebø sier det har vært svært krevende for de ansatte å gjennomføre opplæring i en løsning som ikke har vært klar. Samtidig har det vært skyhøyt sykefravær.

– Det har vært opplæring i en løsning som ikke har vært ferdig, og det fører til at de ansatte ikke kan å bruke systemet som de skal kunne, sier hun.

Les også: Meiner helseministeren driv indirekte reklame for amerikansk selskap

Fredrik Syversen, strategidirektør i IKT-Norge
Fredrik Syversen, strategidirektør i IKT-Norge