NRK Meny
Normal

Nå kan tollerne snart få sjekke mer enn tollkvoten

Svenske tollere tar en fyllekjører nesten hver dag. Nå skal man undersøke om også norske tollere kan bli utstyrt med alkometer.

Tollkontroll på Svinesund

Det kan bli åpnet for at norske tollere, som her på Svinesund kan ta ruskontroller ved grensene i Norge, slik tollere i Sverige gjør allerede.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Jeg mener vi bidrar på en bra måte til å minske dødstallene i trafikken i Sverige, sier Jonas Larsen, spesialist på dette i det svenske tollverket.

De stanser rundt 300 ruskjørere i måneden. De aller fleste ruskjørerne de stanser er påvirket av alkohol.

– På de fleste grenseoverganger i Sverige, blir det gjennomført kontroller, sier han.

Promillekontroll er en del av den ordinære grensekontrollen, ved veger og ferger.

Dødsulykke

Den svenske Riksdagen bestemte i 2008 at svenske tollere skulle være mer aktive i arbeidet for økt trafikksikkerhet og ga dem tillatelse til å gjennomføre promillekontroller. De var i gang for fullt i 2010.

Arbeidet med å få dette i gang hadde pågått ei tid. Så skjedde det ei dødsulykke. Ei lastebil som kjørte av ei ferge inn i Sverige, la i vei på feil side kjørebane på motorveien.

– Han kjørte i hjel en barnefamilie og ei anna kvinne. Det var det som fikk fart på det hele, sier Larsen.

Promillekontroll

Svenskene er godt fornøyde med at tolleren har fått lov til å gjennomføre promillekontroller. Norske myndigheter utreder saken nå.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Utredes i Norge

Nå utredes muligheten i Norge, i et samarbeid mellom Tolldirektoratet og Politidirektoratet, skriver magasinet Motorføreren.

– Det er positive erfaringer med dette i Sverige, og samtidig er tolletaten interessert i å se på muligheten for å utnytte den posisjonen vi har på grensen til å gjøre samfunnsnyttig arbeid for andre, sier fungerende avdelingsdirektør i Tolldirektoratets kontrollavdeling, Øyvind Hafsøe.

Han vil ikke si noe om konklusjonen.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi er veldig tidlig i arbeidet ennå, sier han.

Utredninga skulle egentlig være ferdig ved årsskiftet, men nå ser det ut til at de trenger litt mer tid.

– Jeg vil tro en gang første halvår 2018, fortsetter Hafsøe.

Øyvind Hafsøe

Fungerende avdelingsdirektør i Tolldirektoratets kontrollavdeling, Øyvind Hafsøe.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Sterk anbefaling

Hafsøe mener det ikke ligger noe konfliktstoff her.

– I alle fall ikke fra tolletaten. Vi er veldig klare på at i den grad vi skal ha en slik rolle så er det som en bistand til politiets arbeid og til samfunnssikkerheten vi skal ikke overta noe arbeid fra politiet.

I Sverige forsikrer Larssen at det hele gikk smertefritt.

Rådet fra svenskene til norske politikere er krystallklart.

– At man skal gjennomføre det, mener jeg. Det er en effektivisering. Snakk med politiet som har gjort det før, så tror jeg dette blir veldig bra i Norge også, sier Larsen.

LES: Mener nytt måleinstrument avslører flere ruskjørere

Ruskjøring er dødelig

Omtrent 22 til 25 prosent av dødsulykkene og ulykkene med personskade er rusrelatert, ifølge Statens vegvesens dybdeanalyser.

Analysene av ulykkene viser at altfor mange av bilførerne som var involvert i alvorlige ulykker, hadde kjørt med rus i blodet.