Mener nytt måleinstrument avslører flere ruskjørere

Politiet tar flere ruskjørere nå enn tidligere. Og sjansen for å bli tatt er mye større, ifølge utrykningspolitiet.

UP ser en kraftig økning i antall bilister tatt i rus på veien etter innføringen av Dräger DrugTest

UP ser en kraftig økning i antall bilister tatt i rus på veien etter innføringen av Dräger DrugTest 5000.

Foto: UP

– På landsbasis har vi en økning på 12 prosent hittil i år. Og i Trøndelag, Møre og Romsdal har vi så langt i år tatt 145 sjåfører, mot 120 i samme periode i fjor, sier distriktssjef i Utrykningspolitiet, Tor Magne Kalland.

Men politiet har ingen grunn til å tro at flere kjører i rus.

– Vi har blitt flinkere til å avdekke ruskjøring med hjelpemiddelet Dräger DrugTest.

Siste del av 2015 tok Utrykningspolitiet (UP) i bruk det nye måleinstrumentet Dräger DrugTest 5000 for å sjekke om sjåfører er ruset i trafikken.

Hittil har instrumentet ført til kraftig økning i antall ruskjørere tatt i trafikken.

– Igjennom kontroll på vei og ved mistanke om ruskjøring kan vi ta en spyttprøve som avdekker om føreren har stoff i blodet, sier Kalland.

Vanskelig å se

Politiet har i mange år vært klar over at de ikke har klart å ta så mange ruskjører som de burde.

– Tidligere brukte vi tegn og symptomer, som er en metode for å avdekke ruskjøring. Men det er ikke så lett å se hvem som er ruset, fordi det kommer an på hvordan toleransen deres er, hvilke stoffer de har tatt, og hvor påvirket de er. Så det er helt klart at det nye verktøyet gjør jobben enklere for oss, forteller han.

Større sjanse for å bli tatt

Drugtesteren omfattes av samme lovhjemmel som promilletesting – politiet kan altså teste hvem de vil, når de vil.

– Sjansen for å bli tatt er absolutt større. I tillegg håper vi at det har en forebyggende effekt ved at de som bruker medikamenter vegrer seg for å sette seg bak rattet, sier Kalland.