Studenter stryker i brannsikkerhet

En ny undersøkelse viser at studenter har en slapp holdning til brannsikkerhet. Mer enn hver tredje student lar være å teste om boligen de bor i har røykvarsler som fungerer.

studenter

Studentene bryr seg lite om brannsikkerhet, viser ny undersøkelse.

Foto: Studentorganisasjonen v/HINT

Studentleder Bjørn Stian Hojem ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tror ikke studenter flest tenker over at de kan bli utsatt for brann.

Sjekker ikke røykvarsler

– Vi vet at mange ikke har innboforsikring. Enda verre er det at ungdommene ikke tenker over om det er røykvarslere og gode rømningsmuligheter der de bor, sier Hojem.

Bjørn Stian Hojem
Foto: Studentorganisasjonen v/HINT

Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet Tryg står bak en landsomfattende undersøkelse hvor formålet har vært å kartlegge studenters forhold til brannsikkerhet. Nær 5000 studenter fra hele landet deltok i undersøkelsen som fant sted i tidsrommet desember 2013 - februar 2014.

LES OGSÅ: Refser brannsikkerhet i leieboliger

– Hvis det skulle begynne å brenne om natten er røykvarsleren det viktigste livreddende hjelpemiddelet vi har. Det er derfor viktig at alle tester røykvarsleren jevnlig for å være trygg på at den fungerer, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Hver femte uten slokkeutstyr


Nesten hver femte student (18,3 prosent) bor i bolig uten slokkeutstyr, eller uten å vite hvor det finnes.
–Tilgang på slokkeutstyr er avgjørende for å kunne bekjempe branntilløp i egen bolig. Men da må utstyret være lett tilgjengelig, og man må selvsagt vite hvor det er, sier Kalheim.

LES OGSÅ: Kamera skal varsle om brann

Studentlederen i Nord-Trøndelag mener mangelen på interesse for brannsikkerhet er et holdningsproblem.

Angår ikke meg

– Dette er kanskje en holdning de unge har med seg hjemmefra - dette angår ikke meg. Brann er noe som skjer andre, vi tenker ikke over at det kan ramme oss sjøl.

Hojem mener dette først og fremst er et problem for de som leier bolig privat.

– Det finnes nok endel som leier ut for enhver pris, og da kan det være så som så både med rømningsveier og røykvarslere.

Funn fra undersøkelsen blir presentert under årets brannvernkonferanse som finner sted på Scandic Hotel Fornebu 12. og 13. mai. Konferansen arrangeres av Norsk brannvernforening i samarbeid med Finans Norge, og samler et bredt fagmiljø innen forebyggende brannvern.

Noen funn fra undersøkelsen:
• 36 prosent sier at de aldri har testet røykvarsleren, eller ikke siste år.
• 18 prosent sier de ikke har, eller ikke vet om de har tilgang på slokkeutstyr
• 90 prosent sier de ikke har hatt brannøvelse der de bor.
• 24 prosent sier at de enten kun har en rømningsvei, eller at de ikke vet om noen flere

Bruk fem minutter til å sjekke

Hojem oppfordrer alle til å ta seg tid til å sjekke hvordan det står til der de bor.

– Virker røykvarsleren, finnes det slokkeutstyr, er det mulig å åpne et vindu å komme seg ut. Sjekk at det ikke er noen brannfarlige stikk-kontakter og slikt. Det kan være vel anvendt tid, ingen har noen garanti for hva som kan skje, sier studentlederen.