Her blir det strenge alkoholkontroller

Politiets hovedoppgave er å hindre ungdom under 18 år å drikke på helgas Vømmølfestival. De varsler tidenes kontroll.

Vømmølopptoget 2013

Politiet varsler mye alkoholkontroller under årets Vømmølfestival.

Foto: Karin Jegtvik, NRK

Det er ventet om lag 30.000 deltakere til årets Vømmølfestival i Verdal i helga. Politiet har i forkant varslet at de vil slå hardt ned på all ulovlig alkoholbruk under årets festival.

Vakt- og patruljeleder hos politiet i Nord-Trøndelag Svein Arne Hovdal, sier de har forberedt seg godt.

– Jeg vil ikke gå ut med eksakt antall, men vi er bemannet med adskillig mer folk enn den ordinære vaktstyrken, understreker Hovdal.

Festivaltest

Hovdal forklarer at Vømmølfestivalen blir sett på som den første store testen i årets festivalsesong, og at målsettingen er klar.

– Å hindre ungdom under 18 år å drikke er vår aller største prioritet, sier han.

Det er politidirektoratet som har gitt klar beskjed om å stoppe alkoholbruk blant ungdom under 18 år, og det er dette som ligger til grunn for at politiet i forkant har varslet tidenes alkoholkontroll.

Og politiet har gode grunner til å reagere.

– Når vi får mange berusede ungdom på ett sted er det dessverre noen som kan finne på å utnytte det. Vi har hatt Vømmølfestivaler der det har foregått voldtekt, noe vi absolutt ikke ønsker, sier Hovdal.

Vil bortvises

Hovdal er tydelig på at politiet vil gjennomføre kontroller, spesielt på førere under Vømmølopptoget.

– Dette profileres som et alkoholfritt arrangement, og vi vil slå hardt ned på rus. De som skal delta blir bortvist om de påvirket av alkohol, sier han.

Under Vømmølfesten i Folkeparken vil også arrangøren selv i samarbeid med svært mange vektere passe på at ingen under 16 år kommer inn. Hovdal er klar på at de i politiet også vil bistå.

– Påvirket ungdom blir sendt hjem med foreldre, eller tatt hånd om av oss dersom foreldrene også er på festen. Vi har vært klare i forkant sånn at alle har fått mulighet til å innordne seg etter de forholdsreglene som er, avslutter Hovdal i politiet.

Vømmølopptoget 2013

Vømmølfestivalen venter rundt 30 000 besøkende i helga.

Foto: Karin Jegtvik, NRK

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.