Hopp til innhold

Streik ved St. Olavs hospital

I natt brøt lønnsforhandlingene mellom fagforeningen Unio og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sammen. Det betyr at 313 helsefagarbeidere ved norske sykehus er tatt ut i streik i dag. St. Olavs hospital er blant de berørte sykehusene. Her er 37 personer tatt ut i streik, 24 av disse er sykepleiere. Foretakstilitsvalgt Gro Lillebø opplyser at streikeuttaket er gjort med tanke på å skjerme folk med alvorlig sykdom og koronaberedskapen.