Sterke reaksjoner på Spel-avlysning

Forslaget om å avlyse neste års spel på Stiklestad har vakt sterke reaksjoner. Økonomien ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter gjør det nødvendig å bruke sparekniven, og flere løsninger er lufta; blant annet å gi det 60-årige spel-stykket en pause. Det blir trolig bestemt hva man går for senere i dag, i et ekstraordinært styremøte ved kultursenteret.