Stenger trafikken

Politiet tar ingen sjanser etter at en kjøreledning for trikken har falt ned, og sperrer derfor trafikken mellom Smedbakken og Prinsenkrysset i sentrum. Høyspentledningen henger nå like over bakken.