Stenger Innherredsveien i månedsvis

Årsaken er at vann- og avløpsanlegget skal skiftes ut og nye bussholdeplasser skal på plass.

Innherredsvegen stenges

Dette kartet viser omkjøringsmuligheter når veien stenges.

Foto: Statens vegvesen

Tirsdag 24. juni klokken 17 stenges Innherredsveien for gjennomkjøring mellom Persaunevegen og Strindheimkrysset.

Veien blir stengt fram til tidlig i desember.

– Vi tror det kommer til å gå greit med trafikken. Strindheimtunnelen åpner i morgen og det jobbes med å få til god skilting, sier byggeleder i Statens vegvesen Vegard L. Opsahl.

Busstrafikken vil gå som i dag.

Skifter ut vann- og avløpsanlegget

Veien stenges fordi Trondheim kommune skal skifte ut og oppgradere det kommunale vann- og avløpsanlegget i Persaunekrysset.

Falkenborgveien blir stengt vest for innkjøringen til parkeringskjelleren ved Sirkus Shopping fram til desember.

I høst begynner arbeidet med nytt kryss og holdeplasser med superbussandard i Persunekrysset, står det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Bruk den nye tunnelen

Statens vegvesen oppfordrer folk til å ta i bruk den nye Strindheimtunnelen som åpner tirsdag.

Lokal omkjøring via Persaunevegen - Fernanda Nissens veg - Kong Øysteins veg - Bromstadvegen. Gående og syklende ledes via Thoning Owesens gate.