Hopp til innhold

Denne mannen er mer enn 4000 år gammel

Han druknet trolig som en 25 år gammel mann på øya Hitra i Trøndelag. Nå kan han ses i «levende live».

Gjenskapelse av en mann de mener levde for 6700 år siden.

ELDGAMMEL HUNK: Denne kjekkasen mener forskerne kriget på Hitra i riktig gamle dager. Nå kan du se han på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Foto: Åge Hojem

Beinrestene av steinaldermannen ble funnet allerede i 1916. De ble tilfeldig oppdaget av arbeidsfolk som skulle gruse vegen opp til Fausland gård på Hitra.

Grusen hentet de fra fjæra innerst i Barmfjorden. Og her dukket levningene opp.

– Vi tror han har druknet. Da han døde stod sjøen 12,5 meter høyere, og funnstedet lå på fire meters dybde.

Det sier arkeolog Birgitte Skar ved Vitenskapsmuseet på NTNU.

Mye kan tyde på at den unge mannen var en eldgammel kriger.

– Et liv preget av vold

For sammen med beinrestene ble det funnet en dolk og en håndleddsbeskytter. Dette er en avlang beinbit med to hull i. Og formålet med å bruke en slik var å skjerme seg for slaget fra buestrengen når man skjøt med pil og bue.

– Dette er utstyr som kan tyde på at han var en kriger. Den antagelsen gjør vi fordi det er funnet liknende utstyr sammen med andre skjeletter av unge menn fra samme tid. Disse har skader som tyder på et liv preget av vold, sier Skar.

Hun legger til at det ikke er mulig å si om drukningen kan ha skjedd som følge av kamp eller en ulykke.

Men det de vet er at mannen på Hitra levde i en svært urolig tid.

Dolk funnet ved død mann på Hitra fra steinalderen.

Dette er dolken som ble funnet ved siden av 25-åringen.

Foto: Jenny Kalseth

Villige til å bruke våpen

Sein steinalder i Skandinavia er en periode forskerne ikke vet veldig mye om. Men dette er noe som forskes på akkurat nå.

Hitramannen er del av denne forskningen, sammen med mange andre skjelettfunn.

Les også Funn i gravhaug skriv om historia: – Ganske oppsiktsvekkande, meiner arkeolog

Herlaugshaugen på Leka.

Det forskerne likevel vet, er at Hitramannen levde i en svært urolig periode. Fram til sein steinalder levde de fleste som jegere og sankere. Men nå var jordbruket kommet for å bli i Norge.

– På Sør- og Østlandet kom det innslag av jordbruk tidligere, men i Midt-Norge, langs kysten i vest og i Nord-Norge etablerte jordbruket seg først i denne perioden, forteller Skar.

Hun forklarer videre at med jordbruket kom også mennesker for å ta til seg land. Og de var villige til å bruke våpen for å oppnå dette. Derfor regner man med at det oppstod en del sammenstøt mellom de nye og folk som allerede var etablert.

Birgitte Skar er forsker og jobber med en steinaldermann fra Hitra.

Birgitte Skar er arkeolog, og forsker på mannen fra Hitra.

Foto: Thomas Bergvoll Alstad / NRK

Bodde på ei øy, men levde ikke av sjømat

I Trondheim har man gjennomført en isotopanalyse av mannen. Den gir blant annet innblikk i hva han spiste og om det er sannsynlig at mannen har forflyttet seg over større geografiske avstander i løpet av livet, forteller Skar.

– Allerede nå vet vi at han nesten bare spiste mat fra landjorda. Så selv om han ble funnet på Hitra – på et sted som da var under vann – var det ikke først og fremst sjømat han levde av.

Beinrester etter mann fra steinalderen funnet på Hitra.

Her ligger noen av beinrestene fra steinaldermannen. I disse tider blir DNA-et hans analysert ved Københavns Universitet.

Foto: Ole Bjørn Pedersen

Steinaldermannen er gjenskapt av Thomas Foldberg. Utseende er basert på flere ting. Ved å måle skjelettet har forskerne funnet at han var omtrent 169 centimeter høy, og slitasjen på tennene skal antyde at han var omtrent 25 år gammel.

Hårfarge, hudfarge og øyenfarge er hentet fra DNA-analyser av en rekke andre individer fra samme tid med samme DNA-sammensetning.

I tiden framover forventer forskerne å avsløre nye ting om både Hitramannen og det samfunnet han en gang levde i.

Gullarmbånd fra eldre bronsealder.

Unikt gullarmbånd funnet – kan si noe om eldgamle allianser til Danmark